Utwórz fakturę

X print - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.10.2016
Basic information
Nazwa firmy X print
PIN 35742097
TIN 2020270516
Numer VAT SK2020270516
Data utworzenia 02 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba X print
Trnavské Mýto 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 711 811 €
Zysk 163 748 €
Kapitał 191 684 €
Kapitał własny 113 142 €
Dane kontaktowe
E-mail xprint@xprint.sk
Telefon(y) 0255572172, 0905255204, 0911317075
Telefon(y) kom. 0905255204
Nr(y) faksu 0255572172
Date of updating data: 13.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 87,142
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 87,142
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 87,142
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 401,114
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 260,212
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,043
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 138,859
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 488,256
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 326,751
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 155,700
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 163,748
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 161,505
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 868
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 143,255
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 54,067
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 31,756
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 56,558
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 874
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 16,294
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,088
Date of updating data: 13.10.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 711,811
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,587
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 706,216
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 913
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,095
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 496,868
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 16,841
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 183,716
C. Usług (účtová grupa 51) 105,458
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 152,534
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 692
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 36,743
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 835
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 214,943
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 403,788
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 213
X. Interesu dochód (662) 209
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,656
M. Koszty oprocentowania (562) 158
N. Walutowe straty (563) 3
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,495
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -4,443
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 210,500
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 46,752
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 163,748
Date of updating data: 13.10.2016
Date of updating data: 13.10.2016