Utwórz fakturę

CLINICUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CLINICUM
PIN 35742194
TIN 2021402086
Data utworzenia 06 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CLINICUM
Spišské Hanušovce 49
05904
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 96 689 €
Zysk 3 519 €
Kapitał 41 132 €
Kapitał własny 13 815 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0524822708
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 61,570
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 26,777
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 26,777
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,777
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,887
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 686
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 637
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 49
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,734
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,734
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,734
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,467
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,515
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,952
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 906
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 906
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 61,570
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,026
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 204
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 204
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,519
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,544
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 247
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 247
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,701
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,223
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,223
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,881
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,116
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,481
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,303
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,303
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 38,293
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 95,139
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 96,689
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 95,139
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 545
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,711
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,508
D. Usług (účtová grupa 51) 12,867
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 46,037
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,814
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,926
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,297
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,059
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,802
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,802
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,435
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,978
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 70,766
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,978
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,740
2. Pozostałe koszty (562A) 1,740
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,235
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,977
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,001
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,482
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,482
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,519
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4215617.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35742194 TIN: 2021402086
 • Zarejestrowana siedziba: CLINICUM, Spišské Hanušovce 49, 05904, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.11.2008Nové sidlo:
   Spišské Hanušovce 49 Spišské Hanušovce 059 04
   10.11.2008Zrušené sidlo:
   Sibírska 15 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daša Kostková Spišské Hanušovce 72 Spišské Hanušovce 059 04
   MUDr. Elena Nutterová Sibírska 15 Bratislava 831 02
   06.03.1998Nové obchodné meno:
   CLINICUM, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sibírska 15 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným pre- vádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a pre- daji tovarov a vo výkone služieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Igor Kostka Spišské Hanušovce 49 Spišské Hanušovce 059 04
   MUDr. Daša Kostková Spišské Hanušovce 72 Spišské Hanušovce 059 04
   MUDr. Elena Nutterová Sibírska 15 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Igor Kostka Spišské Hanušovce 49 Spišské Hanušovce 059 04