Utwórz fakturę

BV - STAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BV - STAV
PIN 35742224
TIN 2020252080
Numer VAT SK2020252080
Data utworzenia 06 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BV - STAV
Na vrátkach 3
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 129 263 €
Zysk -34 267 €
Kapitał 23 051 €
Kapitał własny -179 637 €
Dane kontaktowe
E-mail bvstav@nextra.sk
witryna internetowa http://www.bvstav.sk
Telefon(y) kom. +421903256677, +421903724803
Nr(y) faksu 0264530022
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 10,135
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 10,135
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,135
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,716
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 520
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,315
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 881
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 18,851
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -213,904
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 709
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -186,985
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -34,267
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 232,755
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 9,001
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 221,903
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,465
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 13,716
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,531
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 195,191
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,545
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 306
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 129,263
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 128,603
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 660
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 159,978
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 83,507
C. Usług (účtová grupa 51) 37,737
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 23,956
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,067
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,475
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,236
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -30,715
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 7,359
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,592
M. Koszty oprocentowania (562) 2,258
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 334
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,592
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -33,307
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -34,267
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015