Utwórz fakturę

S and R - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy S and R
PIN 35742305
TIN 2020201029
Numer VAT SK2020201029
Data utworzenia 06 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S and R
Bratislavská 87
90046
Most pri Bratislave
Financial information
Sprzedaż i dochody 375 196 €
Zysk 10 134 €
Kapitał 190 937 €
Kapitał własny 27 798 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245951519
Telefon(y) kom. +421905262340
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 118,200
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 23,179
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 23,179
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,179
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 94,546
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12,255
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 12,255
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,400
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,400
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 34,730
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 34,039
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,039
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 691
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 46,161
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 40,305
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,856
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 475
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 475
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 118,200
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,932
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 30,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 30,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 66,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -68,202
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,373
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -76,575
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,134
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,268
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,026
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 11,390
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 11,390
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 636
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 66,203
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 58,599
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,599
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,381
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,796
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,785
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,642
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,039
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,039
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 375,196
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 375,196
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 375,193
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 359,875
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 167,556
D. Usług (účtová grupa 51) 109,283
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 67,039
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 48,267
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,080
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,692
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 602
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,336
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,336
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,059
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,321
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 98,354
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,227
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,565
2. Pozostałe koszty (562A) 1,565
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,662
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,227
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,094
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,134
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35742305 TIN: 2020201029 Numer VAT: SK2020201029
 • Zarejestrowana siedziba: S and R, Bratislavská 87, 90046, Most pri Bratislave
 • Data utworzenia: 06 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jana Bagiová Čataj 260 Čataj 900 83 23.05.2012
  Mgr. Michal Švec Rovinka 1439 Rovinka 900 41 08.08.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Starý otec, a. s. 30 000 € (100%) Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Švec Rovinka 1439 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 08.08.2014
   26.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Pikna Ľudovíta Fullu 9/A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.06.2013
   12.11.2013Nové sidlo:
   Bratislavská 87 Most pri Bratislave 900 46
   11.11.2013Zrušené sidlo:
   Bratislavská 88 Most pri Bratislave 900 46
   13.08.2013Noví spoločníci:
   Starý otec, a. s. Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Pikna Ľudovíta Fullu 9/A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.06.2013
   12.08.2013Zrušeny spoločníci:
   Stará otec, a. s. Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   30.05.2012Noví spoločníci:
   Stará otec, a. s. Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Bagiová Čataj 260 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 23.05.2012
   29.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   01.03.2000Noví spoločníci:
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   29.02.2000Zrušeny predmety činnosti:
   opravy poľnohospodárskych strojov
   Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   06.03.1998Nové obchodné meno:
   S and R, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 88 Most pri Bratislave 900 46
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba pekárenských výrobkov
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   opravy poľnohospodárskych strojov
   Noví spoločníci:
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46