Utwórz fakturę

S and R - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.12.2016
Basic information
Nazwa firmy S and R
PIN 35742305
TIN 2020201029
Numer VAT SK2020201029
Data utworzenia 06 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S and R
Závodná 78C
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 499 777 €
Zysk 16 121 €
Kapitał 190 937 €
Kapitał własny 27 798 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245951519
Telefon(y) kom. +421905262340
Date of updating data: 06.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 483,104
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 223,679
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 223,679
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 92,853
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 130,826
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 258,604
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 32,506
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 32,415
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 31
3. Produkty (123) - /194/ 60
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 45,035
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 45,035
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 143,237
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 143,237
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,237
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,826
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 34,784
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,042
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 821
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 821
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 483,104
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,053
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 30,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 30,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 66,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -58,068
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -58,068
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,121
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 342,080
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 16,460
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 15,599
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 15,599
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 861
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 48,272
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 263,633
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 108,862
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 108,862
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,304
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,854
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,527
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 139,086
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,147
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,147
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,568
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 86,971
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 86,971
Date of updating data: 06.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 499,686
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 499,777
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 20,120
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 455,264
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 92
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,468
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 475,897
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10,251
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 191,503
D. Usług (účtová grupa 51) 127,203
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 88,763
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 64,312
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,517
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,934
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,221
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,314
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,314
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,414
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,228
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 23,880
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 146,519
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,685
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,953
2. Pozostałe koszty (562A) 5,953
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 726
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,684
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,196
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,075
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,075
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,121
Date of updating data: 06.12.2016
Date of updating data: 06.12.2016
 • PIN :35742305 TIN: 2020201029 Numer VAT: SK2020201029
 • Zarejestrowana siedziba: S and R, Závodná 78C, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jana Bagiová Čataj 260 Čataj 900 83 23.05.2012
  Mgr. Michal Švec Rovinka 1439 Rovinka 900 41 08.08.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Starý otec, a. s. 30 000 € (100%) Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.12.2016Nové sidlo:
   Závodná 78C Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
   Noví spoločníci:
   Starý otec, a. s. Závodná 78C Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
   27.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Švec Rovinka 1439 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 08.08.2014
   30.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Jana Bagiová Čataj 260 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 23.05.2012
   06.03.1998Nové obchodné meno:
   S and R, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba pekárenských výrobkov
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia