Utwórz fakturę

Lindström - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Lindström
PIN 35742364
TIN 2020219883
Numer VAT SK2020219883
Data utworzenia 09 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Lindström
Orešianska ulica 3
91701
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 295 127 €
Zysk 714 301 €
Kapitał 6 613 757 €
Kapitał własny 3 902 465 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0335907611, 0905061514
Telefon(y) kom. 0905061514
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,288,323
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,870,010
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,870,010
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 854,614
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,914,350
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,101,046
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,347,357
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 18,217
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 18,217
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 41,142
8. Podatek odroczony należności (481A) 41,142
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,083,697
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,082,628
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,678
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,053,950
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 969
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 100
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 204,301
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,267
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 200,034
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 70,956
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,170
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 69,786
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,288,323
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,616,765
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 14,938
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 14,938
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,328
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,494
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,494
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 20,159
2. Inne fundusze (427, 42X) 20,159
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,864,545
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,986,982
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,122,437
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 714,301
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,671,558
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,158,119
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 1,145,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,119
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 456,503
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 243,103
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 243,103
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 10,001
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 68,416
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 42,695
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 91,185
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,103
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 56,936
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 54,842
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,094
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,295,127
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,445
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,198,260
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 25
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 86,397
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,314,575
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10,324
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 546,556
D. Usług (účtová grupa 51) 1,926,729
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,419,998
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,037,866
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 348,372
4. Koszty społeczne (527, 528) 33,760
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 23,817
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,335,416
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,335,416
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 9
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 33,822
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,904
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 980,552
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,725,096
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 45
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 45
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) -2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 53,110
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 39,223
2. Pozostałe koszty (562A) 39,223
O. Walutowe straty (563) 11
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,876
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -53,067
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 927,485
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 213,184
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 240,683
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -27,499
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 714,301
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35742364 TIN: 2020219883 Numer VAT: SK2020219883
 • Zarejestrowana siedziba: Lindström, Orešianska ulica 3, 91701, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.08.2000Nové sidlo:
   Orešianska ulica 3 Trnava 917 01
   13.08.2000Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 37
   28.10.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Jalšovský Cintorínska 49 Ivanka pri Dunaji 900 28
   27.10.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Malcolm Best Academy Road 4 Crieff Perthshire Veľká Británia dlhodobý pobyt na území SR : Radlinského 10 Bratislava
   09.03.1998Nové obchodné meno:
   Lindström, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 37
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   požičovňa textílií, odevov a drobného spotrebného tovaru
   služby práčovne v rozsahu voľnej živnosti
   šitie odevov
   Noví spoločníci:
   Lindström Oy, Lautatarhankatu 6 Helsinky 005 80 Fínsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Malcolm Best Academy Road 4 Crieff Perthshire Veľká Británia dlhodobý pobyt na území SR : Radlinského 10 Bratislava