Utwórz fakturę

OREA Consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OREA Consulting
PIN 35742381
TIN 2020252267
Numer VAT SK2020252267
Data utworzenia 04 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OREA Consulting
Svätého Vincenta 6
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 82 823 €
Zysk -72 377 €
Kapitał 809 922 €
Kapitał własny 559 252 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259201912, 65730565
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 698,033
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 387,997
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 324,695
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 167,097
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 118,506
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,404
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 26,688
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 63,302
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 71,595
10. Zakupione długoterminowe aktywa finansowe (043) - /096A/ -8,293
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 308,983
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 196
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 196
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 266,780
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 186,283
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 186,283
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 64
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 661
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 79,772
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 10,805
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 10,805
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 31,202
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,036
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 24,166
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,053
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,053
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 698,033
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 486,875
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 598,057
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 604,032
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 -5,975
A.II. Składki (412) -598
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,655
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 41,408
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 41,408
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -82,270
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 73,204
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -155,474
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -72,377
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 210,570
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 247
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 247
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 208,515
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 74,060
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,060
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 24,210
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -860
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,643
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 94,462
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,808
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,808
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 588
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 588
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 75,800
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 82,823
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 75,800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,023
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 169,647
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,419
D. Usług (účtová grupa 51) 96,719
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,056
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,583
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 473
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,538
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 48,919
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 48,919
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,996
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -86,824
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -36,338
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21,556
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 96
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 96
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 21,408
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 21,408
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 52
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,149
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,999
2. Pozostałe koszty (562A) 1,999
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,150
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 15,407
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -71,417
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -72,377
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35742381 TIN: 2020252267 Numer VAT: SK2020252267
 • Zarejestrowana siedziba: OREA Consulting, Svätého Vincenta 6, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jana Podhorská Belinského 18 Bratislava 851 01 04.03.1998
  JUDr. Oliver Baláž Šustekova 51 Bratislava 851 04 19.06.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jana Podhorská 49 194 € (8.1%) Belinského 18 Bratislava 851 01
  ELIXÍR Co., s.r.o. 345 715 € (57.2%) Bratislava 851 01
  PB CASTLE a.s. 209 123 € (34.6%) Karlín, Praha 8 186 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.11.2010Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci v rozsahu činnosti komerčných právnikov
   16.02.2010Noví spoločníci:
   PB CASTLE a.s. Křížkova 331/87 Karlín, Praha 8 186 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Šustekova 51 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 19.06.2009
   15.02.2010Zrušeny spoločníci:
   PB CASTLE a.s. Sokolská třída 936/24 Moravská Ostrava, Ostrava 702 00 Česká republika
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.06.2009
   15.07.2009Noví spoločníci:
   Jana Podhorská Belinského 18 Bratislava 851 01
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Podhorská Belinského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.03.1998
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.06.2009
   14.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Petrášová Blinského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.12.2007
   Jana Podhorská M.C. Sklodowskej 39 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 04.03.1998
   06.08.2008Noví spoločníci:
   PB CASTLE a.s. Sokolská třída 936/24 Moravská Ostrava, Ostrava 702 00 Česká republika
   05.08.2008Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   29.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Petrášová Blinského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.12.2007
   28.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.03.1998
   11.03.2005Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   29.09.2003Nové sidlo:
   Svätého Vincenta 6 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   28.09.2003Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01 Vznik funkcie: 04.03.1998 Skončenie funkcie: 02.06.2003
   16.07.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.03.1998
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01 Vznik funkcie: 04.03.1998 Skončenie funkcie: 02.06.2003
   Jana Podhorská M.C. Sklodowskej 39 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 04.03.1998
   15.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C. Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   20.11.2002Noví spoločníci:
   ELIXÍR Co., s.r.o. IČO: 35 749 784 Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   19.11.2002Zrušeny spoločníci:
   GARDEN spol. s r.o. IČO: 31 590 641 Vajanského 2 Lučenec 984 01
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   26.07.2001Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie právnej pomoci v rozsahu činnosti komerčných právnikov
   Noví spoločníci:
   GARDEN spol. s r.o. IČO: 31 590 641 Vajanského 2 Lučenec 984 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   25.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   19.07.1999Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností - prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   18.07.1999Zrušené sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 821 08
   02.03.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   04.03.1998Nové obchodné meno:
   OREA Consulting, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   realitná agentúra - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C. Sklodowskej 39 Bratislava 851 04