Utwórz fakturę

DO Biela Skala - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DO Biela Skala
PIN 35742496
TIN 2021400678
Data utworzenia 12 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DO Biela Skala
Biela Skala
90089
Biela Skala Častá
Financial information
Sprzedaż i dochody 569 512 €
Zysk 115 615 €
Kapitał 399 387 €
Kapitał własny 102 484 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.dobielaskala.sk
Telefon(y) +421336409065, +421336409067, +421336409066
Nr(y) faksu 0336490233
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 370,617
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 216,509
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 216,509
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 67,530
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 153,289
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,827
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 -6,137
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 150,063
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,619
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,619
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 111,997
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 111,997
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 111,997
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 36,447
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 328
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36,119
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,045
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,045
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 370,617
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 123,250
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 115,615
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 247,367
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 149,095
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 146,179
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,916
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 89,869
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,770
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,770
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 54,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,719
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,776
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,104
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,403
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,403
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 556,073
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 569,512
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 556,073
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 2,216
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,223
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 419,278
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 90,496
D. Usług (účtová grupa 51) 19,038
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 275,805
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 200,349
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 69,411
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,045
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,116
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,512
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,512
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,311
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 150,234
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 448,755
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 753
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 753
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -746
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 149,488
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 33,873
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 33,873
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 115,615
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35742496 TIN: 2021400678
 • Zarejestrowana siedziba: DO Biela Skala, Biela Skala, 90089, Biela Skala Častá
 • Data utworzenia: 12 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok 12.03.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Božena Drínová 6 639 € (100%) Bernolákova 40 Pezinok
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.05.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti: ambulantná starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečená rehabilitácia, ústavná starostlivosť v odbore pediatria, spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   Noví spoločníci:
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.2004Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - odbornom liečebnom ústave v odbore pediatria
   Zrušeny spoločníci:
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok
   Ing. Ján Vojtek Bystrická 30 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Vojtek Bystrická 30 Pezinok 902 01
   13.01.2003Noví spoločníci:
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok
   Ing. Ján Vojtek Bystrická 30 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Vojtek Bystrická 30 Pezinok 902 01
   12.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - odbornom liečebnom ústave v odbore pediatria
   12.03.1998Nové obchodné meno:
   DO Biela Skala, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Biela Skala Častá 900 89
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok