Utwórz fakturę

INSO consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INSO consulting
PIN 35742518
TIN 2020270494
Numer VAT SK2020270494
Data utworzenia 12 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INSO consulting
Poľná 4
90301
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 166 842 €
Zysk 18 557 €
Kapitał 380 275 €
Kapitał własny -119 961 €
Dane kontaktowe
E-mail inso@inso.sk
Telefon(y) 0904244340, 0220717559
Telefon(y) kom. +421903222560, 0904244340
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 322,910
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 322,910
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,279
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,813
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,866
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,374
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,918
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 343,723
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -101,405
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -127,266
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,557
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 445,128
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 136,357
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 259,296
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,279
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,617
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 255,400
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 49,475
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 166,842
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 163,925
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,917
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 141,551
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,919
C. Usług (účtová grupa 51) 59,600
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,610
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 48,354
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 11,187
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 881
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 25,291
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 88,406
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,775
M. Koszty oprocentowania (562) 4,571
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,204
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,774
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 19,517
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 18,557
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015