Utwórz fakturę

Kornus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Kornus
PIN 35742593
TIN 2020219949
Numer VAT SK2020219949
Data utworzenia 16 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Kornus
Dr. Vladimíra Clementisa 10
82102
Bratislava
Financial information
Zysk -3 046 €
Kapitał 11 088 €
Kapitał własny 10 575 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,056
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 563
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,442
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 5,056
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,593
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,046
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,463
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,033
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 73
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 430
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,804
C. Usług (účtová grupa 51) 1,728
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,804
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,728
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 23
X. Interesu dochód (662) 23
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 304
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 304
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -281
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,085
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,046
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015