Utwórz fakturę

SARANDA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.09.2016
Basic information
Nazwa firmy SARANDA
Stan Zniszczono
PIN 35742658
TIN 2020270461
Numer VAT SK2020270461
Data utworzenia 16 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SARANDA
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 584 202 €
Zysk -95 621 €
Kapitał 736 787 €
Kapitał własny -832 299 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263531517
Date of updating data: 27.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,544,321
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 319,340
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 319,340
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,338
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 306,002
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,224,981
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 641,328
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 641,328
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 566,189
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 566,189
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 566,189
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,464
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,668
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 796
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,544,321
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -927,920
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -838,938
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -838,938
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -95,621
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,472,241
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,079
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 807
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 272
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,376,992
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 372,286
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 372,286
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,001,758
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,996
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,002
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -2,050
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 94,170
Date of updating data: 27.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,580,702
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,584,202
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,573,564
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,138
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,671,204
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,450,743
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,792
D. Usług (účtová grupa 51) 159,259
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 45,837
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,307
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,403
4. Koszty społeczne (527, 528) 127
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,354
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,354
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 219
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -87,002
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -41,092
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,739
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,328
2. Pozostałe koszty (562A) 4,328
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,411
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,739
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -92,741
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -95,621
Date of updating data: 27.09.2016
Date of updating data: 27.09.2016
 • PIN :35742658 TIN: 2020270461 Numer VAT: SK2020270461
 • Zarejestrowana siedziba: SARANDA, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.09.2016Zrušené obchodné meno:
   SARANDA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lietavska 3032/2-6 Bratislava-Petržalka 851 01
   13.04.2013Nové sidlo:
   Lietavska 3032/2-6 Bratislava-Petržalka 851 01
   16.03.1998Nové obchodné meno:
   SARANDA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným