Utwórz fakturę

ERACON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ERACON
PIN 35742801
TIN 2021382748
Data utworzenia 17 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ERACON
Jánošíkova 21
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 324 €
Zysk 2 185 €
Kapitał 30 468 €
Kapitał własny 24 617 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 27,198
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,463
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,463
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,463
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 22,597
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,135
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,126
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,126
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,462
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,005
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,457
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 138
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 138
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 27,198
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,802
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 17,314
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,314
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,185
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 396
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 157
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 157
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 239
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 117
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 122
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,324
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,324
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,324
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,443
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,874
D. Usług (účtová grupa 51) 1,762
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 122
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,326
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,326
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,359
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,881
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,688
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 79
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 79
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -78
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,803
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 618
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 618
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,185
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4442143.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35742801 TIN: 2021382748
 • Zarejestrowana siedziba: ERACON, Jánošíkova 21, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 17 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Adam Šipoš Panská 39 Bratislava 811 01 26.11.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Adam Šipoš 4 979 € (75%) Panská 39 Bratislava 811 01
  Ing. Miroslava Šipošová 1 660 € (25%) Korytnická 6 Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Adam Šipoš Panská 39 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 26.11.2013
   20.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Eva Debnárová Hollého 9 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Debnárová Hollého 9 Senec 903 01 Vznik funkcie: 17.03.1998
   14.11.2009Noví spoločníci:
   Adam Šipoš Panská 39 Bratislava 811 01
   Ing. Miroslava Šipošová Korytnická 6 Bratislava 821 07
   Eva Debnárová Hollého 9 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Debnárová Hollého 9 Senec 903 01 Vznik funkcie: 17.03.1998
   13.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Eva Debnárová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Adam Šipoš Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Miroslava Šipošová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Debnárová Korytnícka 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 17.03.1998
   13.11.2003Nové obchodné meno:
   ERACON, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Eva Debnárová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Adam Šipoš Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Miroslava Šipošová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Debnárová Korytnícka 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 17.03.1998
   12.11.2003Zrušené obchodné meno:
   ERACON, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Debnárová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Adam Šipoš Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Miroslava Šipošová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Debnárová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   11.11.2002Noví spoločníci:
   Eva Debnárová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Debnárová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   10.11.2002Zrušeny spoločníci:
   Eva Šipošova Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Šipošova Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   26.03.1999Noví spoločníci:
   Adam Šipoš Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Eva Šipošova Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Miroslava Šipošová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   25.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Adam Šipoš Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Eva Šipošova Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Miroslava Šipošová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   17.02.1998Nové obchodné meno:
   ERACON, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Jánošíkova 21 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť realitných kancelárií-sprostredkovanie nákupu a predaja a prenájom nehnuteľností
   veľkoobchod-nákup a predaj v rozsahu volnej živnosti
   maloobchod-nákup a predaj v rozsahu volnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť účtovných poradcov
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Adam Šipoš Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Eva Šipošova Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Miroslava Šipošová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Šipošova Korytnícka 6 Bratislava 821 07