Utwórz fakturę

DV Ekonomik - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Nazwa firmy DV Ekonomik
PIN 35742810
TIN 2021382297
Data utworzenia 23 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DV Ekonomik
Fedinova 4
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 750 €
Kapitał 6 316 €
Kapitał własny 6 033 €
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,242
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,018
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,018
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,194
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,824
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 224
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 224
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,242
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,637
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 446
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 446
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -448
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -448
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 605
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 605
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 21
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 584
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,550
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,750
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,550
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 200
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,185
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,000
D. Usług (účtová grupa 51) 878
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 154
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 565
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 672
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 85
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 85
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -85
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 480
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 0
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016
 • PIN :35742810 TIN: 2021382297
 • Zarejestrowana siedziba: DV Ekonomik, Fedinova 4, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Veronika Bonkalová Bratislava 851 01 29.06.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Veronika Bonkalová 6 639 € (100%) Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.07.2016Noví spoločníci:
   Veronika Bonkalová Fedinova 1134/4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Veronika Bonkalová Fedinova 1134/4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.06.2016
   02.03.1998Nové obchodné meno:
   DV Ekonomik, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodnu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ