Utwórz fakturę

NETAX Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NETAX Slovakia
PIN 35742852
TIN 2020229948
Numer VAT SK2020229948
Data utworzenia 23 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NETAX Slovakia
Letecká 22
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 276 607 €
Zysk 640 €
Kapitał 145 125 €
Kapitał własny 39 648 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244461262
Nr(y) faksu 0244452578
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 19,104
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 19,104
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,104
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 153,692
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 53,493
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,233
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 96,589
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 172,796
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,288
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 20,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 12,344
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 640
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 132,508
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,754
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 97,993
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 66,923
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,180
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,871
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,019
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 301
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 32,460
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 276,607
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 204
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 273,917
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 230
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,256
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 272,195
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 9
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,026
C. Usług (účtová grupa 51) 205,185
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 30,758
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 877
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 15,087
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,653
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,600
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,412
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 51,901
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,692
M. Koszty oprocentowania (562) 2,297
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 395
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,692
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,720
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,080
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 640
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35742852 TIN: 2020229948 Numer VAT: SK2020229948
 • Zarejestrowana siedziba: NETAX Slovakia, Letecká 22, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 February 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Katarína Šramková Dlhá 152 Dlhá 919 01 23.02.1998
  Ing. Igor Šramka Letecká 22 Bratislava 831 03 23.02.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Katarína Šramková 2 324 € (35%) Dlhá 152 Dlhá 919 01
  Ing. Igor Šramka 2 324 € (35%) Letecká 22 Bratislava 831 03
  Ing. Marcel Petrík 1 992 € (30%) Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.03.2012Zrušeny spoločníci:
   NETAX s.r.o. Krakovská 583/9 Praha 1 110 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Petr Koždoň Řepčická 1315/25 Praha 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 24.08.2006
   21.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Šramková Dlhá 152 Dlhá 919 01 Vznik funkcie: 23.02.1998
   20.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava Vznik funkcie: 23.02.1998
   30.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Marcel Petrík Studenohorská 24 Bratislava 841 03
   01.09.2006Nové obchodné meno:
   NETAX Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   NETAX s.r.o. Krakovská 583/9 Praha 1 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Koždoň Řepčická 1315/25 Praha 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 24.08.2006
   31.08.2006Zrušené obchodné meno:
   MEMORIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 01
   08.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Šramková Dlhá 152 Dlhá 919 01
   Ing. Igor Šramka Letecká 22 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Šramka Letecká 22 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.02.1998
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava Vznik funkcie: 23.02.1998
   07.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava
   13.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava
   23.02.1998Nové obchodné meno:
   MEMORIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/
   usporadúvanie školení kurzov a seminárov
   kúpa, predaj a prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava