Utwórz fakturę

NUEN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Nazwa firmy NUEN
Stan Zniszczono
PIN 35742887
Data utworzenia 16 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NUEN
Na pažiti 9
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 100 €
Zysk 2 556 €
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,427
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,639
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,639
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 6,639
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,788
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,663
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,500
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,500
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 163
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,125
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,598
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,527
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,427
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,053
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,194
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,194
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,556
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,374
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,389
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 298
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 298
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,091
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 985
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 985
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,101
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,100
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,100
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,380
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,313
D. Usług (účtová grupa 51) 1,034
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,033
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,720
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,653
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 74
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 74
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -73
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,647
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,091
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,091
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,556
Date of updating data: 20.05.2016
Files
4240520.tif
Date of updating data: 20.05.2016
 • PIN :35742887
 • Zarejestrowana siedziba: NUEN, Na pažiti 9, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.05.2016Zrušené obchodné meno:
   NUEN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Na pažiti 9 Bratislava 831 01
   16.03.1998Nové obchodné meno:
   NUEN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na pažiti 9 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným