Utwórz fakturę

PERGAM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PERGAM
PIN 35742933
TIN 2020270428
Numer VAT SK2020270428
Data utworzenia 20 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PERGAM
Hlaváčiková 3177/39
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 63 331 €
Zysk 1 501 €
Kapitał 86 515 €
Kapitał własny 77 460 €
Dane kontaktowe
E-mail pergam@pergam.sk
witryna internetowa http://www.pergam.sk
Telefon(y) +421244452043
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 109,238
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 108,923
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,805
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,805
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 69,248
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 31,460
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,460
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 37,788
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 35,870
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 32,087
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,783
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 315
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 315
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 109,238
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,961
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 70,156
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 113,766
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -43,610
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,501
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,714
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 72
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 72
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,335
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,326
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,326
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 414
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 244
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,351
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 307
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 307
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 7,563
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 7,563
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 63,516
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 63,331
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 700
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 54,253
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,125
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,253
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,831
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 949
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,552
D. Usług (účtová grupa 51) 41,005
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,310
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,134
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,143
4. Koszty społeczne (527, 528) 33
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 324
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,091
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,600
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,500
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,447
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 185
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 185
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 185
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 224
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 224
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -39
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,461
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,501
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35742933 TIN: 2020270428 Numer VAT: SK2020270428
 • Zarejestrowana siedziba: PERGAM, Hlaváčiková 3177/39, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Eduard Radimák Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05 20.03.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Eduard Radimák 5 312 € (80%) Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
  Ing. Radúz Ivaničko 1 328 € (20%) dona Sandtnera 4780/9 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.02.2014Nové sidlo:
   Hlaváčiková 3177/39 Bratislava 841 05
   11.02.2014Zrušené sidlo:
   Čečinová 21/A Bratislava 821 05
   08.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Lucia Kmečová ulica Vajanského 6717/9 Trnava 917 01
   16.07.2011Nové obchodné meno:
   PERGAM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čečinová 21/A Bratislava 821 05
   15.07.2011Zrušené obchodné meno:
   PERGAM/DEFINITELY, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53/B Bratislava 821 09
   31.12.2010Noví spoločníci:
   Ing. Radúz Ivaničko dona Sandtnera 4780/9 Pezinok 902 01
   Lucia Kmečová ulica Vajanského 6717/9 Trnava 917 01
   26.11.2009Nové sidlo:
   Trenčianska 53/B Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Radimák Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Radimák Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.03.1998
   25.11.2009Zrušené sidlo:
   Čajakova 1 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.05.2004
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 20.03.1998
   24.06.2006Nové obchodné meno:
   PERGAM/DEFINITELY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 1 Bratislava 811 05
   23.06.2006Zrušené obchodné meno:
   PERGAM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sasinkova 11 Bratislava 811 08
   21.05.2004Noví spoločníci:
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.05.2004
   20.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.03.1998
   05.05.2004Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kancelárske a sekretárske služby
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   fotografické služby
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   organizovanie odborných kurzov a školení
   organizovanie kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní
   organizovanie športových podujatí
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   leasingová činnosť
   upratovacie a čistiace práce
   výroba keramických výrobkov
   výroba a predaj sviečok a svietnikov
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   04.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   28.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.03.1998
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 20.03.1998
   27.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   17.10.2000Nové sidlo:
   Sasinkova 11 Bratislava 811 08
   16.10.2000Zrušené sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Borovský Palkovičova 1 Bratislava 821 08
   20.03.1998Nové obchodné meno:
   PERGAM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Borovský Palkovičova 1 Bratislava 821 08
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02