Utwórz fakturę

MK REAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MK REAL
PIN 35743018
TIN 2021432688
Numer VAT SK2021432688
Data utworzenia 23 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MK REAL
Bratislavská 41
90045
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 82 086 €
Zysk 17 929 €
Kapitał 226 364 €
Kapitał własny 216 720 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0240200711
Telefon(y) kom. 0908723133
Nr(y) faksu 0240200713
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 79,473
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 79,473
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -8,952
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 162,350
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 148,868
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,151
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 241,823
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 234,649
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 285,468
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 285,468
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 376
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -69,124
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,929
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,174
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 7,174
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 386
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 226
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,532
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 82,086
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 82,051
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 62,557
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,479
C. Usług (účtová grupa 51) 36,822
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 3,195
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,105
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,952
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 19,529
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 32,750
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 640
M. Koszty oprocentowania (562) 333
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 307
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -640
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 18,889
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 17,929
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35743018 TIN: 2021432688 Numer VAT: SK2021432688
 • Zarejestrowana siedziba: MK REAL, Bratislavská 41, 90045, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zdena Ivanková 230 Veľká Paka 930 51 30.05.2002
  Ing. Michal Kolík Drotárska 43 Bratislava 811 04 12.02.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Michal Kolík 57 094 € (20%) Drotárska 43 Bratislava 811 04
  Mgr. Mária Kolíková 57 094 € (20%) Radvanská 21 Bratislava 811 01
  Beatrica Kolíková 171 281 € (60%) Radvanská 21 Bratislava 811 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.06.2014Noví spoločníci:
   Ing. Michal Kolík Drotárska cesta 43 Bratislava 811 04
   Mgr. Mária Kolíková Radvanská 21 Bratislava 811 01
   Beatrica Kolíková Radvanská 21 Bratislava 811 01
   27.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Kolík Radvanská 21 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kolík Radvanská 21 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 30.05.2002
   03.04.2004Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   fotografické služby
   návrh a relizácia designu
   reklamná a propagačná činnosť vrátane prípravy a organizovania výstav a ich relizácie
   prenájom osobných a nákladných áut
   prenájom strojov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdena Ivanková 230 Veľká Paka 930 51 Vznik funkcie: 30.05.2002
   Ing. Michal Kolík Drotárska 43 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 12.02.2004
   02.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdena Ivanková Karloveská 16 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.05.2002
   26.02.2003Nové sidlo:
   Bratislavská 41 Malinovo 900 45
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Kolík Radvanská 21 Bratislava 811 01
   25.02.2003Zrušené sidlo:
   Plynárenská 3 P.O.BOX 23 Bratislava 26 820 06
   Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL BYT, družstvo IČO: 35 693 240 Romanova 37 Bratislava 851 02
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   25.06.2002Nové obchodné meno:
   MK REAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 3 P.O.BOX 23 Bratislava 26 820 06
   Noví spoločníci:
   MEDIAL BYT, družstvo IČO: 35 693 240 Romanova 37 Bratislava 851 02
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdena Ivanková Karloveská 16 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.05.2002
   Ing. Martin Kolík Radvanská 21 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 30.05.2002
   24.06.2002Zrušené obchodné meno:
   MEDIAL REAL, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plynárenská 3 P.O.BOX 23 Bratislava 26 820 06
   Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL BYT, družstvo IČO: 35 693 240 Romanova 37 Bratislava 851 02
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ondrej Štringer 157 Most pri Bratislave 900 46 Skončenie funkcie: 30.05.2002
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 851 05 Skončenie funkcie: 30.05.2002
   17.04.2000Nové obchodné meno:
   MEDIAL REAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 3 P.O.BOX 23 Bratislava 26 820 06
   Noví spoločníci:
   MEDIAL BYT, družstvo IČO: 35 693 240 Romanova 37 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ondrej Štringer 157 Most pri Bratislave 900 46 Skončenie funkcie: 30.05.2002
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 851 05 Skončenie funkcie: 30.05.2002
   16.04.2000Zrušené obchodné meno:
   BRATISLAVA TV, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plynárenská 3 Bratislava 820 06
   Zrušeny spoločníci:
   KAPPA TRADE, spol. s.r.o. IČO: 31 367 577 Krásna 29 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   Ing. František Rác Chrobákova 11 Bratislava
   23.03.1998Nové obchodné meno:
   BRATISLAVA TV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 3 Bratislava 820 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   KAPPA TRADE, spol. s.r.o. IČO: 31 367 577 Krásna 29 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   Ing. František Rác Chrobákova 11 Bratislava