Utwórz fakturę

GTEC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GTEC
PIN 35743042
TIN 2020252146
Numer VAT SK2020252146
Data utworzenia 20 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GTEC
Karpatské námestie 10
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 112 300 €
Zysk -37 033 €
Kapitał 6 627 €
Kapitał własny 6 627 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244372321
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,018
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,900
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,946
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,800
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,800
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,146
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,954
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 195
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,759
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 118
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 118
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,018
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,407
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 406
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 406
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -419
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -419
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -37,033
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 47,425
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 27,412
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,452
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,452
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 20,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 112,300
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 112,300
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 112,300
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 148,276
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,528
D. Usług (účtová grupa 51) 127,670
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,078
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,268
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 798
4. Koszty społeczne (527, 528) 12
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -35,976
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -32,898
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 97
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 97
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -97
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -36,073
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -37,033
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015