Utwórz fakturę

DCA Audit - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.12.2016
Basic information
Nazwa firmy DCA Audit
PIN 35743077
TIN 2021379327
Numer VAT SK2021379327
Data utworzenia 02 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DCA Audit
01841
Kollárova
Financial information
Sprzedaż i dochody 142 886 €
Zysk 6 661 €
Dane kontaktowe
E-mail dcaaudit@dcaaudit.sk
Telefon(y) 0424420068, 0905660848, 0424440865
Telefon(y) kom. +421905660848, 0905660848
Nr(y) faksu 0424440864
Date of updating data: 08.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 121,639
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 77,853
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 77,853
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 5,288
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 42,322
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,243
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 39,792
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,680
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,680
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,680
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 35,112
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 585
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 34,527
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,994
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,994
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 121,639
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,286
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 38,322
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 38,322
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,661
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,353
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,091
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 17,762
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 329
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 51,262
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,219
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,219
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 38,405
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 374
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 587
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,989
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 688
Date of updating data: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 137,739
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 142,886
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 137,738
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,148
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,149
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 28,819
D. Usług (účtová grupa 51) 62,824
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,322
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,428
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,811
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,083
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 392
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,001
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,001
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,791
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,737
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 46,095
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 76
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 76
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -73
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,664
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,003
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,003
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,661
Date of updating data: 08.12.2016
Date of updating data: 08.12.2016
 • PIN :35743077 TIN: 2021379327 Numer VAT: SK2021379327
 • Zarejestrowana siedziba: DCA Audit, 01841, Kollárova
 • Data utworzenia: 02 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.02.2000Nové obchodné meno:
   DCA Audit s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 1303/13-24 Dubnica nad Váhom 018 41
   Noví spoločníci:
   MIZUS spol. s r.o. IČO: 36 298 492 Štefánikova 363 Ilava 019 01
   Ing. Zuzana Šelingová Kollárova 24 Dubnica nad Váhom
   11.01.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Šelingová Kollárova 1303/13-24 Dubnica nad Váhom 018 41
   02.03.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora