Utwórz fakturę

CONO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CONO
PIN 35743140
TIN 2020270615
Numer VAT SK2020270615
Data utworzenia 16 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CONO
Suché Mýto 1
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 613 690 €
Zysk 1 546 €
Kapitał 1 139 106 €
Kapitał własny 319 076 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254641452
Telefon(y) kom. +421903907888
Nr(y) faksu 0254641453, 0254433816
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,231,114
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 110,858
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 110,858
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 58,079
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 52,779
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,114,166
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 677,474
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 30
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 677,444
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 27,783
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 27,783
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,783
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 310,497
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 310,119
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 310,119
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 127
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 251
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 98,412
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 70,832
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,580
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,090
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,090
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,231,114
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 320,623
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 357,536
2. Inne fundusze (427, 42X) 357,536
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -51,737
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -51,737
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,546
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 724,870
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 285,289
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 280,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,522
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,767
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 378,483
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 350,739
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350,739
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,700
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,356
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,514
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,174
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,576
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,576
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58,522
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 185,621
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 790
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 134,858
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 49,973
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 556,704
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 613,690
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 321,812
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 234,892
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,900
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50,086
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 596,740
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 268,399
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,836
D. Usług (účtová grupa 51) 155,618
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 79,672
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 56,432
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,000
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,240
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 632
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 51,963
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 51,963
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 12,762
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,858
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,950
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 108,851
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 501
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 501
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 501
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,679
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,353
2. Pozostałe koszty (562A) 6,353
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,326
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,178
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,772
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,226
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,226
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,546
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35743140 TIN: 2020270615 Numer VAT: SK2020270615
 • Zarejestrowana siedziba: CONO, Suché Mýto 1, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03 01.08.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Paolo Bruno 13 278 € (100%) Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.08.2014Noví spoločníci:
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03 Vznik funkcie: 01.08.2014
   07.08.2014Zrušeny spoločníci:
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 16.03.1998
   18.01.2013Nové predmety činnosti:
   Reklamné a marketingové služby
   Technicko-organizačné zabezpečenie výstav, trhov, školení, seminárov, kurzov, kultúrnych a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Prenájom hnuteľných vecí
   Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03
   17.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava 811 03
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 17.01.2005
   23.12.2010Noví spoločníci:
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 17.01.2005
   22.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Paolo Bruno pobyt na území SR : Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Paolo Bruno Šustekova 21 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 17.01.2005
   23.02.2005Noví spoločníci:
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava 811 03
   Paolo Bruno pobyt na území SR : Šustekova 21 Bratislava 851 04
   22.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Viera Kozáčiková Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Paolo Bruno pobyt na území SR : Šustekova 21 Bratislava 851 04
   22.01.2005Noví spoločníci:
   Paolo Bruno pobyt na území SR : Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Paolo Bruno Šustekova 21 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 17.01.2005
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 16.03.1998
   21.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná
   02.07.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   pohostinská činnosť ( bez ubytovacích zariadení )
   Noví spoločníci:
   Viera Kozáčiková Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   01.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   20.05.2004Nové sidlo:
   Suché Mýto 1 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   19.05.2004Zrušené sidlo:
   Michalská 2 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   Di Candia Cono Beethoven-strasse 46/1 Gerabronn 745 82 SRN
   Fusco Cono Proffessorbahma-nnstrasse 3/B Gundelfingen SRN
   16.03.1998Nové obchodné meno:
   CONO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 2 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   návrh a úprava interiérov
   výroba zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov
   Noví spoločníci:
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   Di Candia Cono Beethoven-strasse 46/1 Gerabronn 745 82 SRN
   Fusco Cono Proffessorbahma-nnstrasse 3/B Gundelfingen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná