Utwórz fakturę

KARL-HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KARL-HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL
PIN 35743352
TIN 2020251937
Numer VAT SK2020251937
Data utworzenia 25 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KARL-HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL
Bajkalská 4
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 190 168 €
Zysk 157 175 €
Dane kontaktowe
E-mail juraj.siska@dietrich.sk
Telefon(y) 0255567254
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,458,871
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,073,506
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,073,506
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,438,658
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 66,505
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 809
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 567,534
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,383,656
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,341,262
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 458,622
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 458,622
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 1,779,935
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 102,705
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 42,394
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 41,811
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 583
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,709
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,709
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,458,871
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,200,271
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,655,514
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,655,514
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 132,776
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 132,776
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,254,806
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,254,806
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 157,175
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 258,600
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 862
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 845
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 17
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 250,293
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 198,655
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 198,655
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,879
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,582
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,521
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 656
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,445
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 7,445
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,182,175
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,190,168
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 173
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,182,002
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,993
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,050,121
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 174
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 75,675
D. Usług (účtová grupa 51) 786,008
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 113,587
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 82,262
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,977
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,348
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,551
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 41,203
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 41,203
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,691
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,232
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 140,047
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 320,318
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65,056
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 64,937
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 64,937
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 119
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,556
O. Walutowe straty (563) 319
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,237
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 62,500
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 202,547
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 45,372
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 45,372
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 157,175
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35743352 TIN: 2020251937 Numer VAT: SK2020251937
 • Zarejestrowana siedziba: KARL-HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL, Bajkalská 4, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Juraj Šiška Valachovej 6 Bratislava 841 01 25.03.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO 5 312 000 € (100%) SRN
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.05.2004Noví spoločníci:
   KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO Gemaringen 876 56 SRN
   19.05.2004Zrušeny spoločníci:
   KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO Gemaringen 876 56 SRN
   20.09.2002Noví spoločníci:
   KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO Gemaringen 876 56 SRN
   19.09.2002Zrušeny spoločníci:
   KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO Gemaringen 876 56 SRN
   25.03.1998Nové obchodné meno:
   KARL-HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 4 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie všetkých druhov prepráv
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO Gemaringen 876 56 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Šiška Valachovej 6 Bratislava 841 01