Utwórz fakturę

Brainfin Insurance Services - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Brainfin Insurance Services
PIN 35743379
TIN 2021406387
Data utworzenia 04 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Brainfin Insurance Services
Štefunkova 9
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 366 €
Zysk 1 612 €
Kapitał 7 496 €
Kapitał własny 6 856 €
Dane kontaktowe
E-mail brainfin@brainfin.sk
witryna internetowa http://www.brainfin.sk
Telefon(y) +421253633494, +421253633496
Telefon(y) kom. +421903614441, +421903714441
Nr(y) faksu 0253633496
Date of updating data: 06.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,665
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,665
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,491
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 624
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 624
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,867
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,174
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,164
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,665
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,469
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 201
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 554
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -353
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,612
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,196
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,196
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 539
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 539
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 657
Date of updating data: 06.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 14,366
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,366
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,275
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 91
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,156
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 91
D. Usług (účtová grupa 51) 11,460
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 428
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 177
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,210
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,724
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 96
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 96
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -96
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,114
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 502
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 502
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,612
Date of updating data: 06.07.2016