Utwórz fakturę

INTERAUDIT Group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTERAUDIT Group
PIN 35743409
TIN 2020230047
Numer VAT SK2020230047
Data utworzenia 04 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERAUDIT Group
Šancová 102/A
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 238 004 €
Zysk 24 239 €
Kapitał 73 358 €
Kapitał własny 28 198 €
Dane kontaktowe
E-mail ia-group@iag.sk
Telefon(y) 0255565896
Nr(y) faksu 0255565896
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 22,984
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 22,984
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,984
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 97,495
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 53,038
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,407
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,050
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 120,479
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 52,437
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 9,294
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 9,294
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 18,904
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24,239
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,042
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 14,291
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 53,751
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 49,503
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 412
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,836
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 238,004
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,414
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 236,590
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 205,659
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,414
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,561
C. Usług (účtová grupa 51) 182,561
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 7,332
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 244
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,675
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -886
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,758
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 32,345
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 48,468
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 294
M. Koszty oprocentowania (562) 294
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -293
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 32,052
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 7,813
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 24,239
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35743409 TIN: 2020230047 Numer VAT: SK2020230047
 • Zarejestrowana siedziba: INTERAUDIT Group, Šancová 102/A, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Kolenič Jégého 8 Bratislava 821 08 04.03.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Kolenič 9 294 € (100%) Jégého 8 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.12.2011Nové sidlo:
   Šancová 102/A Bratislava 831 04
   05.12.2011Zrušené sidlo:
   Šancova 112 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o. Sabinovská 3 Prešov 080 01
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina
   Ing. Peter Kováčik Prof. Čárskeho 235 Gbely
   Ing. Ján Macko K. Banšela 6 Lučenec
   16.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kolenič Jégého 8 Bratislava 821 08
   INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o. Sabinovská 3 Prešov 080 01
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina
   Ing. Peter Kováčik Prof. Čárskeho 235 Gbely
   15.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Džupinka Švermova 89 Trenčín
   Ing. Štefan Fabian Udenárska 15 Prešov
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Ing. Peter Kováčik Prof. Čárskeho 235 Gbely
   Ing. Michal Lacko 214 Nová Dedinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina
   04.03.1998Nové obchodné meno:
   INTERAUDIT Group, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šancova 112 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie výkonu prác a služieb
   sprostredkovanie nákupu prác a služieb
   organizovanie a vykonávanie vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Džupinka Švermova 89 Trenčín
   Ing. Štefan Fabian Udenárska 15 Prešov
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Ing. Peter Kováčik Prof. Čárskeho 235 Gbely
   Ing. Michal Lacko 214 Nová Dedinka
   Ing. Ján Macko K. Banšela 6 Lučenec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Kolenič Jégého 8 Bratislava 821 08
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina