Utwórz fakturę

NeoBALZAM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NeoBALZAM
PIN 35743476
TIN 2021379338
Numer VAT SK2021379338
Data utworzenia 27 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NeoBALZAM
Dunajská 33
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 125 400 €
Zysk 39 566 €
Kapitał 392 249 €
Kapitał własny 97 658 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0220909765, 0911455508, 0255647313
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 400,777
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 19,741
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 19,741
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 14,209
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,532
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 378,110
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 82,911
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 82,911
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 106
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 106
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 92,056
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 88,358
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,358
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,698
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 203,037
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 199,034
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,003
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,926
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,926
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 400,777
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 136,051
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 12,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 12,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 83,821
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 83,821
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,566
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 264,726
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 54,333
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,134
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 52,199
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 209,515
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 204,931
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 204,931
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,743
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,094
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,747
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 878
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 878
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,125,401
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,125,400
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,118,630
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,819
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,951
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,082,077
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 964,982
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,835
D. Usług (účtová grupa 51) 56,789
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 44,496
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 32,155
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,133
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,208
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,462
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,231
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,231
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,282
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 43,323
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 92,843
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,758
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,758
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,757
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 39,566
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 39,566
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015