Utwórz fakturę

PICCOLO L.H. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.08.2016
Basic information
Nazwa firmy PICCOLO L.H.
PIN 35743514
TIN 2020211622
Numer VAT SK2020211622
Data utworzenia 24 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PICCOLO L.H.
Dunajská 23
93036
Horná Potôň
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 271 €
Zysk -1 730 €
Kapitał 13 314 €
Kapitał własny -8 137 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911791899, +421903791899, +421903459272
Date of updating data: 15.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,774
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,088
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,088
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,088
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,686
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,920
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,920
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,766
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 609
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,157
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,774
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,826
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -25,068
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,860
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -51,928
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,730
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,600
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 970
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 970
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 31,630
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 211
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 211
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 27,296
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 326
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 446
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,351
Date of updating data: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 39,071
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 42,271
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 20,871
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 18,200
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,200
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,743
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 13,393
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,356
D. Usług (účtová grupa 51) 7,310
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,669
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,698
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,889
4. Koszty społeczne (527, 528) 82
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 130
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 111
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 111
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -226
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -472
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,012
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 298
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 298
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -298
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -770
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,730
Date of updating data: 15.08.2016
Date of updating data: 15.08.2016