Utwórz fakturę

SOMAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.07.2016
Basic information
Nazwa firmy SOMAT
PIN 35743522
TIN 2020201040
Numer VAT SK2020201040
Data utworzenia 20 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOMAT
Mierová 127
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 116 161 €
Zysk 57 995 €
Kapitał 920 479 €
Kapitał własny 761 403 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243428989, +421243411557
Telefon(y) kom. +421911903017, +421911401092, +421914334061, +421911870140, +421914334063, +421911806010, +421914334064, +421914334062
Date of updating data: 04.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 821,070
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 821,070
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,186
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,219
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,809
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 533
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,877
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 838,289
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 617,869
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 690,202
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 690,202
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 7,304
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 69,020
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -206,652
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 57,995
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 220,420
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 220,090
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 532
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,871
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 216,687
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 330
Date of updating data: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 116,161
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 116,161
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 56,824
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,371
C. Usług (účtová grupa 51) 14,474
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,976
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 26,903
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,100
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 59,337
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 91,316
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 382
M. Koszty oprocentowania (562) 34
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 348
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -382
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 58,955
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 57,995
Date of updating data: 04.07.2016
Date of updating data: 04.07.2016