Utwórz fakturę

LARY SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LARY SLOVAKIA
PIN 35743549
TIN 2021399644
Data utworzenia 06 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LARY SLOVAKIA
Zámocká 8
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 797 €
Zysk -341 €
Kapitał 4 985 637 €
Kapitał własny 4 985 557 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,985,815
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,980,748
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 4,980,748
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 4,980,748
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,067
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,067
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 74
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,993
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,985,815
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,985,216
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,599
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,599
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,990,142
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 108
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 108
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -21,292
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,569
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -22,861
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -341
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 599
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 599
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 120
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 120
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 479
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 797
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 797
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 797
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 580
D. Usług (účtová grupa 51) 580
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 217
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 217
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 78
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 78
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -78
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 139
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -341
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4216948.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35743549 TIN: 2021399644
 • Zarejestrowana siedziba: LARY SLOVAKIA, Zámocká 8, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01 27.07.1998
  JUDr. Marián Buraj Jiráskova 8 Trenčín 911 01 03.12.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Oliver Baláž 750 € (4.5%) Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
  JUDr. Marián Buraj 750 € (4.5%) Jiráskova 8 Trenčín 911 01
  EXPO CENTER a.s. 9 959 € (60%) Trenčín 911 40
  Ing. Juraj Holec 0 € (0%) Trenčín
  Ing. Anton Rokaši 0 € (0%) Trenčín
  Ing. Miroslav Majerník 750 € (4.5%) Trenčín
  Ing. Štefan Bratko 0 € (0%) Trenčín
  NOMA Trenčín, a. s. 4 390 € (26.4%) Trenčín 911 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.12.2013Noví spoločníci:
   JUDr. Oliver Baláž Šustekova 51 Bratislava 851 04
   NOMA Trenčín, a. s. Jilemnického 2 Trenčín 911 01
   10.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava 851 05
   Ing. Marián Orság Pribinova 32 Zlaté Moravce 953 01
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   10.12.2011Noví spoločníci:
   EXPO CENTER a.s. IČO: 31 412 581 Pod Sokolicami 43 Trenčín 911 40
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Marián Buraj Jiráskova 8 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 03.12.2011
   09.12.2011Zrušeny spoločníci:
   VÝSTAVISKO TMM a.s. IČO: 31 412 581 Pod Sokolicami 43 Trenčín 911 40
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emil Dobiáš Opatová, Niva 7 Trenčín Vznik funkcie: 06.07.2000
   22.11.2004Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Holec Pod Juhom 9 Trenčín
   Ing. Anton Rokaši Opatovská 52 Trenčín
   Ing. Miroslav Majerník Partizánska 6366/75A Trenčín
   Ing. Štefan Bratko Partizánska 8 Trenčín
   JUDr. Marián Buraj Jiráskova 8 Trenčín
   21.11.2004Zrušeny spoločníci:
   TRENTEX Trenčín, spol. s r.o. IČO: 34 097 155 M.R. Štefánika 379/19 Trenčín 911 01
   Ing. Emil Dobiáš Opatová, Niva 7 Trenčín
   02.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Emil Dobiáš Opatová, Niva 7 Trenčín
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.07.1998
   Ing. Emil Dobiáš Opatová, Niva 7 Trenčín Vznik funkcie: 06.07.2000
   01.07.2003Zrušeny spoločníci:
   TREFIN s.r.o. IČO: 34 131 850 Farská 2 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Ing. Emil Dobiáš Opatová, Niva 7 Trenčín
   10.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Marián Orság Pribinova 32 Zlaté Moravce 953 01
   09.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   20.11.2000Nové sidlo:
   Zámocká 8 Bratislava
   Noví spoločníci:
   VÝSTAVISKO TMM a.s. IČO: 31 412 581 Pod Sokolicami 43 Trenčín 911 40
   19.11.2000Zrušené sidlo:
   Smolenická 12 Bratislava 851 05
   10.08.2000Noví spoločníci:
   TREFIN s.r.o. IČO: 34 131 850 Farská 2 Trenčín 911 01
   TRENTEX Trenčín, spol. s r.o. IČO: 34 097 155 M.R. Štefánika 379/19 Trenčín 911 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava 851 05
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emil Dobiáš Opatová, Niva 7 Trenčín
   09.08.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava 851 05
   10.09.1999Nové sidlo:
   Smolenická 12 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava 851 05
   09.09.1999Zrušené sidlo:
   Račianska 109/c Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Ščerbák Pálenčiarska 410/2 Snina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Ščerbák Pálenčiarska 410/2 Snina
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ján Ščerbák Pálenčiarska 410/2 Snina
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Tibor Szombat Szigetkert 106 Dolné Saliby
   Ján Ščerbák Pálenčiarska 410/2 Snina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Szombat Szigetkert 106 Dolné Saliby
   06.03.1998Nové obchodné meno:
   LARY SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 109/c Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   špedičná činnosť s výnimkou dopravy
   reklamná činnosť
   čistiace a upratovacie práce
   baliaca činnosť
   preklad nákladov, skladovanie
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   prevádzkovanie nápojových automatov
   Noví spoločníci:
   Tibor Szombat Szigetkert 106 Dolné Saliby
   Ján Ščerbák Pálenčiarska 410/2 Snina
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Szombat Szigetkert 106 Dolné Saliby
   Ján Ščerbák Pálenčiarska 410/2 Snina