Utwórz fakturę

CHOCOLAND - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.08.2016
Basic information
Nazwa firmy CHOCOLAND
PIN 35743557
TIN 2020252311
Numer VAT SK2020252311
Data utworzenia 16 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CHOCOLAND
Stará Vajnorská 37
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 770 563 €
Zysk 117 399 €
Kapitał 542 673 €
Kapitał własny 64 830 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903267677, +421948348789, +421948250270, +421948848166
Date of updating data: 23.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 495,770
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,673
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,763
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,763
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,910
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,603
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 307
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 481,483
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 118,479
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 125
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 118,354
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 335,735
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 335,735
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 335,735
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 27,269
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,868
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25,401
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,614
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,614
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 495,770
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 277,587
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,388
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,388
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,694
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,694
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 82,106
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 82,106
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 117,399
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 218,183
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 814
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 814
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 212,940
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 183,974
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183,974
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,676
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,703
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,331
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 256
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,429
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,429
Date of updating data: 23.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,771,340
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,770,563
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,767,411
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,069
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,618,511
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,248,300
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,597
D. Usług (účtová grupa 51) 218,602
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 127,830
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 92,831
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,182
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,817
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 396
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,721
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,721
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,065
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 152,052
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 291,981
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 777
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 772
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,965
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 601
2. Pozostałe koszty (562A) 601
O. Walutowe straty (563) 429
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 935
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,188
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 150,864
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 33,465
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 33,465
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 117,399
Date of updating data: 23.08.2016
Date of updating data: 23.08.2016
 • PIN :35743557 TIN: 2020252311 Numer VAT: SK2020252311
 • Zarejestrowana siedziba: CHOCOLAND, Stará Vajnorská 37, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Attila Virág 336 Farná 935 66 20.07.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SENSA FOOD s.r.o. 66 388 € (100%) Dobřichovice 252 29 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.08.2016Nový štatutárny orgán:
   Attila Virág 336 Farná 935 66 Vznik funkcie: 20.07.2016
   19.12.2014Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   03.05.2011Noví spoločníci:
   SENSA FOOD s.r.o. Pražská 261 Dobřichovice 252 29 Česká republika
   16.03.1998Nové obchodné meno:
   CHOCOLAND s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ