Utwórz fakturę

Nokia Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Nokia Slovakia
Stan Zniszczono
PIN 35743573
TIN 2020270758
Numer VAT SK2020270758
Data utworzenia 27 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Nokia Slovakia
Grösslingova 7
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 140 501 €
Zysk -32 034 €
Kapitał 1 312 611 €
Kapitał własny 1 203 430 €
Date of updating data: 03.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,212,113
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,212,113
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,212,113
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 1,212,113
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,212,113
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,211,699
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,526,124
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,526,124
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,233
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,233
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -285,624
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -285,624
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,034
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 414
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 414
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 414
Date of updating data: 03.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 140,501
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 140,501
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 50,453
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90,048
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 168,606
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 519
D. Usług (účtová grupa 51) 45,543
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 91,635
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 91,093
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,705
4. Koszty społeczne (527, 528) -1,163
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,087
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,087
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 15,714
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,108
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -28,105
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,391
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 373
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 360
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 360
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,125
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,120
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,752
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -29,857
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,177
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) -3,646
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 5,823
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -32,034
Date of updating data: 03.05.2016
 • PIN :35743573 TIN: 2020270758 Numer VAT: SK2020270758
 • Zarejestrowana siedziba: Nokia Slovakia, Grösslingova 7, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 February 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.04.2016Zrušené obchodné meno:
   Nokia Slovakia s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Grösslingova 7 Bratislava 811 09
   22.11.2012Nové obchodné meno:
   Nokia Slovakia s.r.o. v likvidácii
   24.07.2001Nové sidlo:
   Grösslingova 7 Bratislava 811 09
   27.02.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným