Utwórz fakturę

ETP Servis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.09.2016
Basic information
Nazwa firmy ETP Servis
PIN 35743719
TIN 2020220015
Numer VAT SK2020220015
Data utworzenia 27 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ETP Servis
Záhradnícka 30
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 74 886 €
Zysk 22 368 €
Kapitał 45 686 €
Kapitał własny 33 630 €
Dane kontaktowe
E-mail etp-servis@etp-servis.sk
witryna internetowa http://www.etp-servis.sk
Telefon(y) +421232186301
Date of updating data: 29.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 26,323
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 25,937
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,925
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,925
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,462
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,462
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,462
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,550
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 109
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,441
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 386
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 0
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 386
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 26,323
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,843
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 686
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 686
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,850
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,191
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,041
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,368
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,480
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,430
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,430
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 50
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) -65
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 341
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 196
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -28
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -394
Date of updating data: 29.09.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 74,886
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 74,830
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 56
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45,782
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 34
D. Usług (účtová grupa 51) 40,687
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,025
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,865
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,160
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 36
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,104
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 34,109
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 428
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 428
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -427
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 28,677
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,309
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,309
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 22,368
Date of updating data: 29.09.2016
Date of updating data: 29.09.2016