Utwórz fakturę

RANDOX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RANDOX
PIN 35743816
TIN 2020211325
Numer VAT SK2020211325
Data utworzenia 01 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RANDOX
Vilová 2
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 720 332 €
Zysk -136 688 €
Kapitał 362 889 €
Kapitał własny -153 793 €
Dane kontaktowe
E-mail office@randox.sk
witryna internetowa http://www.randox.sk
Telefon(y) +421263813324
Nr(y) faksu 0263812482
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 524,605
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 73,479
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 73,479
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 73,479
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 442,922
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 139,998
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 139,998
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 247,813
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 244,028
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 244,028
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,785
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 55,111
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 572
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 54,539
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,204
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,204
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 524,605
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -290,481
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 67,883
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -25,529
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -25,529
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -203,450
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 544,831
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -748,281
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -136,688
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 805,086
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,939
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,939
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 798,318
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 728,698
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 728,698
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 51,415
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,269
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,436
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,829
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,829
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,000
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 10,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 718,017
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 720,332
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 709,934
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,083
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,834
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 481
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 812,276
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 597,511
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,456
D. Usług (účtová grupa 51) 68,446
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 118,036
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 87,701
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,428
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,907
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 329
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,465
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,465
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,033
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -91,944
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 47,604
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,764
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,751
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 43,628
O. Walutowe straty (563) 42,495
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,133
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -41,864
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -133,808
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -136,688
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35743816 TIN: 2020211325 Numer VAT: SK2020211325
 • Zarejestrowana siedziba: RANDOX, Vilová 2, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 kwiecień 1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RANDOX Laboratories Ltd., 6 639 € (100%) Co Antrin United Kingdom
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.03.2007Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Stephen Peter Fitzgerald Diamond Road, Crumlin 32 Co. Antrim BT29 4 QY Severné Írsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 13.03.2007
   14.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Svetlana Baloghová Bradáčova 5 Bratislava
   21.06.2005Nové sidlo:
   Vilová 2 Bratislava 851 01
   20.06.2005Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   21.10.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľného majetku - spotrebný a priemyslený tovar
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   10.11.1999Nové sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   09.11.1999Zrušené sidlo:
   Bradáčova 5 Bratislava 851 02
   01.04.1998Nové obchodné meno:
   RANDOX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bradáčova 5 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RANDOX Laboratories Ltd., Diamond Road, Crumlim Co Antrin United Kingdom
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Svetlana Baloghová Bradáčova 5 Bratislava