Utwórz fakturę

CEMOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CEMOS
PIN 35744022
TIN 2020252069
Numer VAT SK2020252069
Data utworzenia 06 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CEMOS
Mlynské nivy 70
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 018 174 €
Zysk 35 962 €
Kapitał 783 039 €
Kapitał własny 385 173 €
Dane kontaktowe
E-mail ba@cemos.sk
witryna internetowa http://www.cemos.sk/
Telefon(y) +421253633134
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 630,581
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,353
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,353
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 5,353
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 618,257
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 242,894
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 242,894
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 15,811
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 15,811
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,811
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 214,484
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 214,484
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 214,484
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 145,068
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 56
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 145,012
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,971
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,971
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 630,581
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 391,135
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,299
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,299
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 830
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 830
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 346,044
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 346,044
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,962
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 239,446
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 22,274
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 22,274
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 198,537
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 40,793
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,793
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 80,465
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 43,215
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,064
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,635
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,635
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,264,663
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,018,174
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,264,663
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -246,489
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 974,901
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,840
D. Usług (účtová grupa 51) 252,017
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 698,453
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 504,099
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 180,769
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,585
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 887
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,779
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,779
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,925
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 43,273
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 755,317
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,436
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,245
2. Pozostałe koszty (562A) 4,245
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 191
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,430
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 38,843
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 35,962
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35744022 TIN: 2020252069 Numer VAT: SK2020252069
 • Zarejestrowana siedziba: CEMOS, Mlynské nivy 70, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 kwiecień 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. František Brliť Bôrik 9 Bratislava 14.06.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. František Brliť 8 299 € (100%) Bôrik 9 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.03.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Roman Ul. Záhrady 554/21 Zavar 919 26
   Ing. Karol Šimun Riznerova ulica 1 Nové Mesto nad Váhom 951 01
   29.12.2009Nové obchodné meno:
   CEMOS, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Mlynské nivy 70 Bratislava 821 05
   28.12.2009Zrušené obchodné meno:
   CEMOS, projektová kancelária, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 68 Bratislava 821 05
   28.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04
   Ing. Ivan Vöröš Medveďovej 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava Vznik funkcie: 06.04.1998
   19.06.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Brliť Bôrik 9 Bratislava Vznik funkcie: 14.06.2000
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava Vznik funkcie: 06.04.1998
   18.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Brliť Bôrik 9 Bratislava
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava
   20.09.2000Nové sidlo:
   Mlynské nivy 68 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. František Brliť Bôrik 9 Bratislava 811 02
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04
   Ing. Ivan Vöröš Medveďovej 3 Bratislava 851 04
   Ing. Miroslav Roman Ul. Záhrady 554/21 Zavar 919 26
   Ing. Karol Šimun Riznerova ulica 1 Nové Mesto nad Váhom 951 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Brliť Bôrik 9 Bratislava
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava
   19.09.2000Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 56 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04
   Ing. Miroslav Roman Korytnická 6 Bratislava 821 07
   Ing. Karol Šimun Jasná 6 Nové Mesto nad Váhom 951 01
   Ing. Ivan Vöröš Medveďovej 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04
   19.06.1998Nové sidlo:
   Mlynské nivy 56 Bratislava 821 09
   18.06.1998Zrušené sidlo:
   Prievozská 30 Bratislava 821 05
   06.04.1998Nové obchodné meno:
   CEMOS, projektová kancelária, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 30 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - dopravné stavby pozemné komunikácie a letiská, koľajová doprava, lesné komunikácie, dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo
   projektovanie stavieb - inžinierske konštrukcie a mosty - mosty
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblati stavebníctva
   reprografická činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04
   Ing. Miroslav Roman Korytnická 6 Bratislava 821 07
   Ing. Karol Šimun Jasná 6 Nové Mesto nad Váhom 951 01
   Ing. Ivan Vöröš Medveďovej 3 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04