Utwórz fakturę

IWA-SR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IWA-SR
PIN 35744031
TIN 2020242939
Numer VAT SK2020242939
Data utworzenia 06 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IWA-SR
Tomášikova 50/C
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 559 897 €
Zysk -30 613 €
Kapitał 277 751 €
Kapitał własny 44 901 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@riho.sk
Telefon(y) 0337732761, 0337732762, 0337732763
Nr(y) faksu 0337732762
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 244,085
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 59,380
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 59,380
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 59,380
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 184,335
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 46,303
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 50
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 46,253
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 79,931
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 79,638
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,638
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 293
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 58,101
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,131
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 44,970
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 370
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 370
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 244,085
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,288
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 37,597
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 37,597
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,613
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 229,797
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 235
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 235
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 105,326
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 87,521
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,521
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,599
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 988
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,695
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,523
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,151
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,151
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,000
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 117,085
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 552,266
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 559,897
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 510,752
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 41,512
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,633
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 584,416
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 337,889
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,457
D. Usług (účtová grupa 51) 148,370
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 34,621
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,828
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,738
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,055
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,014
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,136
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,136
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 16,167
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,762
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -24,519
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 52,548
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,655
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,652
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,869
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,145
2. Pozostałe koszty (562A) 1,145
O. Walutowe straty (563) 3,337
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 387
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,214
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -27,733
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -30,613
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35744031 TIN: 2020242939 Numer VAT: SK2020242939
 • Zarejestrowana siedziba: IWA-SR, Tomášikova 50/C, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 kwiecień 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dagmar Dobrucká A. Hlinku 51/67 Piešťany 921 01 06.04.1998
  Ing. Zbyněk Zloch U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 24 Bratislava 821 05 18.09.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Zbyněk Zloch 3 320 € (50%) U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 24 Bratislava 821 05
  Jan Slanina 3 320 € (50%) Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.10.2007Nové sidlo:
   Tomášikova 50/C Bratislava 831 03
   25.10.2007Zrušené sidlo:
   Mlynské Luhy 13 Bratislava 821 05
   22.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kocian Okružní 92/3 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   18.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Zbyněk Zloch U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika
   Jan Slanina Pelikánova 34/11 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   Ing. Vladimír Kocian Okružní 92/3 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   17.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kocian Okružní 92/3 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   Jan Slanina Pelikánova 34/11 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   František Špinar Pelikánova 34/10 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   Ing. Zbyněk Zloch U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika
   15.07.2003Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 13 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Dobrucká A. Hlinku 51/67 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 06.04.1998
   Ing. Zbyněk Zloch U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 24 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 18.09.1998
   14.07.2003Zrušené sidlo:
   Mlynské Luhy 15 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Dobrucká A. Hlinku 51/67 Piešťany 921 01
   Ing. Zbyněk Zloch Purkyňova 11/16 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 24 Bratislava 821 05
   22.01.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zbyněk Zloch Purkyňova 11/16 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 24 Bratislava 821 05
   06.04.1998Nové obchodné meno:
   IWA-SR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 15 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   sprosredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kocian Okružní 92/3 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   Jan Slanina Pelikánova 34/11 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   František Špinar Pelikánova 34/10 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   Ing. Zbyněk Zloch U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dagmar Dobrucká A. Hlinku 51/67 Piešťany 921 01