Utwórz fakturę

SIMPLE CONSTRUCTION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.01.2017
Basic information
Nazwa firmy SIMPLE CONSTRUCTION
PIN 35744057
TIN 2020242950
Numer VAT SK2020242950
Data utworzenia 07 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SIMPLE CONSTRUCTION
Kopčianska 92
85203
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 490 346 €
Zysk 45 553 €
Kapitał 326 552 €
Kapitał własny 21 524 €
Dane kontaktowe
E-mail simple-con@nextra.sk
Telefon(y) 0903236779, 0903610251, 0263810184
Telefon(y) kom. +421903236779, 0903236779
Nr(y) faksu 0263810184
Date of updating data: 17.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 89,702
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 89,702
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 89,702
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 295,323
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 141,185
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 120,050
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,915
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 385,025
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 96,062
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 49,426
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -5,888
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 45,553
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 288,963
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 92,114
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 181,561
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 79,381
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,920
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 99,260
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 784
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -3,545
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 18,049
Date of updating data: 17.01.2017
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 490,346
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 459,133
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 31,213
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 419,760
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 87,115
C. Usług (účtová grupa 51) 247,549
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 32,620
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 854
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 19,476
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 32,146
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 70,586
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 124,469
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 285
X. Interesu dochód (662) 1
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 284
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 11,986
M. Koszty oprocentowania (562) 4,671
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,315
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -11,701
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 58,885
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 13,332
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 45,553
Date of updating data: 17.01.2017
Date of updating data: 17.01.2017