Utwórz fakturę

Weindel Logistik Service SR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Weindel Logistik Service SR
PIN 35744278
TIN 2020229893
Numer VAT SK2020229893
Data utworzenia 30 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Weindel Logistik Service SR
Nám. SNP 15
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 406 402 €
Zysk 269 140 €
Kapitał 4 550 225 €
Kapitał własny 1 533 228 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0240259500, 0240259515
Nr(y) faksu 0240259599
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,602,889
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 477,512
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,210
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 295
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 915
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 476,302
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,987
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 449,098
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 21,217
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,113,730
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,254,323
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 980,623
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 273,700
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,835,662
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,411,135
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,411,135
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 424,238
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 289
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,745
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 943
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,802
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,647
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,582
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,065
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,602,889
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,593,448
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 139,415
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 139,415
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,942
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,942
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,170,951
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,170,951
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 269,140
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,994,961
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 102,635
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,717
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 96,393
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,525
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,606,908
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,421,141
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,421,141
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 71,037
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 45,515
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,078
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60,137
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 79,204
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 51,204
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 28,000
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 206,214
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 14,480
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 4,493
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 9,987
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,253,610
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,406,402
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,718,585
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,535,025
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,753
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 142,039
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,036,062
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,629,966
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,339,539
D. Usług (účtová grupa 51) 4,250,250
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,668,489
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,194,809
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 417,181
4. Koszty społeczne (527, 528) 56,499
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,376
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 100,399
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 100,399
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,320
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,723
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 370,340
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,033,855
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 29,913
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 15,921
2. Pozostałe koszty (562A) 15,921
O. Walutowe straty (563) 205
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,787
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -29,908
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 340,432
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 71,292
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 67,292
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 4,000
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 269,140
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35744278 TIN: 2020229893 Numer VAT: SK2020229893
 • Zarejestrowana siedziba: Weindel Logistik Service SR, Nám. SNP 15, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Javorek Jiráskova 1 Pezinok 902 01 17.08.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Benjamin Weindel 750 € (0.5%) Wien 1130 Rakúska republika
  Weindel Anteilsverwaltung GmbH 138 665 € (99.5%) Wien 1130 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.10.2013Noví spoločníci:
   Weindel Anteilsverwaltung GmbH Maxingstraße 8 Wien 1130 Rakúska republika
   17.10.2013Zrušeny spoločníci:
   WLS Holding GmbH Industriestraße 18 Bruck an der Leitha 2460 Rakúska republika
   23.02.2010Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim Strasse 12 Mníchov 813 39 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 24.02.2009
   09.12.2009Noví spoločníci:
   WLS Holding GmbH Industriestraße 18 Bruck an der Leitha 2460 Rakúska republika
   23.09.2009Nové sidlo:
   Nám. SNP 15 Bratislava 811 01
   22.09.2009Zrušené sidlo:
   Diaľničná 2 Senec 903 01
   20.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Javorek Jiráskova 1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.08.2009
   03.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim Strasse 12 Mníchov 813 39 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 24.02.2009
   02.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Andrej Vaško Třbíčska 9 Humenné 066 01 Vznik funkcie: 25.07.2008
   20.08.2008Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Andrej Vaško Třbíčska 9 Humenné 066 01 Vznik funkcie: 25.07.2008
   19.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Rózsa Čierny chodník 33 Bratislava 831 07
   01.01.2008Nové sidlo:
   Diaľničná 2 Senec 903 01
   31.12.2007Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   03.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim Strasse 12 Mníchov 813 39 Nemecko Vznik funkcie: 19.01.2005
   25.01.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom priemyselného tovaru a kancelárskej techniky
   sprostredkovanie v oblasti colno-deklaračných služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom a požičiavanie strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
   baliaca činnosť
   22.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim Strasse 12 Mníchov 813 39 Nemecko Vznik funkcie: 19.01.2005
   17.11.2004Noví spoločníci:
   Benjamin Weindel Maxingstraße 8 Wien 1130 Rakúska republika
   16.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim strasse 12 Mníchov Spolková republika Nemecko
   01.06.2004Noví spoločníci:
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim strasse 12 Mníchov Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Rózsa Čierny chodník 33 Bratislava 831 07
   31.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Helmut Weindel Holding GmbH Industriestrasse 18 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Rozsa Kozmonautická 3 Bratislava
   13.05.1999Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Helmut Weindel Holding GmbH Industriestrasse 18 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   12.05.1999Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Wiendel Logistik Service Ges.m.b.H., Industriestrasse 18 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   30.03.1998Nové obchodné meno:
   Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   zasielateľstvo
   skladovanie
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti dopravy a skladovania
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti skladovania a dopravy
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Wiendel Logistik Service Ges.m.b.H., Industriestrasse 18 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Rozsa Kozmonautická 3 Bratislava