Utwórz fakturę

SBD KORZO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Nazwa firmy SBD KORZO
Stan Zniszczono
PIN 35744341
TIN 2021401822
Numer VAT SK7020001087
Data utworzenia 14 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SBD KORZO
Poštová 3
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 486 159 €
Zysk -9 130 €
Kapitał 1 588 400 €
Kapitał własny 735 537 €
Dane kontaktowe
E-mail kubinova@crescogroup.sk
Telefon(y) 0220864321
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,968,005
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 180,909
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 180,909
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 15,529
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 807
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,456
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 160,970
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 1,147
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,787,005
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,766,204
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,727,699
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,727,699
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 38,505
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,801
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 151
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,650
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 91
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 91
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,968,005
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,054,686
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,133
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,887
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,887
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,045,796
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,097,651
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -51,855
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,130
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 913,319
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 264
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 264
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 891,811
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 638,790
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 638,790
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 119,378
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 344
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 197
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,031
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 118,071
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 21,244
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 21,244
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,730
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,486,159
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,730
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,477,262
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,495,397
D. Usług (účtová grupa 51) 11,284
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,254
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,607
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,622
4. Koszty społeczne (527, 528) 25
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 858
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 166
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 166
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,476,835
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,238
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -6,554
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,848,243
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 3,846,278
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,964
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,845,255
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 3,841,406
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,459
2. Pozostałe koszty (562A) 1,459
O. Walutowe straty (563) 2,183
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 207
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,988
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,250
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -9,130
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017
 • PIN :35744341 TIN: 2021401822 Numer VAT: SK7020001087
 • Zarejestrowana siedziba: SBD KORZO, Poštová 3, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 kwiecień 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.01.2017Zrušené obchodné meno:
   SBD KORZO, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   24.10.2015Nové obchodné meno:
   SBD KORZO, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným