Utwórz fakturę

SGH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.11.2016
Basic information
Nazwa firmy SGH
PIN 35744359
TIN 2020201062
Numer VAT SK2020201062
Data utworzenia 14 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SGH
Kysucká 14
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 017 984 €
Zysk 10 626 €
Kapitał 492 450 €
Kapitał własny 290 549 €
Dane kontaktowe
E-mail sgh@sgh.sk
witryna internetowa http://www.sgh.sk
Telefon(y) +421245927441
Telefon(y) kom. +421905150910
Nr(y) faksu 0245650193
Date of updating data: 15.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 547,817
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 42,547
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 42,547
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,055
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 37,492
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 502,128
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 126,297
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 126,297
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 361,432
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 149,683
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,683
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,218
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 210,531
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,399
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,397
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,142
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 797
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,345
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 547,817
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 274,540
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 252,960
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 302,919
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -49,959
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,626
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,277
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,341
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,341
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 15,778
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 188,544
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 158,266
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 158,266
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,029
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,194
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,826
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,229
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,242
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,242
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58,372
Date of updating data: 15.11.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,017,984
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,011,833
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 254
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,897
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,000,115
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 703,652
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,432
D. Usług (účtová grupa 51) 133,112
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 116,936
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 83,830
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,361
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,745
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,239
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,558
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,558
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,186
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,869
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 152,891
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,232
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,112
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,112
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 120
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,634
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,364
2. Pozostałe koszty (562A) 3,364
O. Walutowe straty (563) 438
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 832
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,402
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,467
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,841
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,841
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,626
Date of updating data: 15.11.2016
Date of updating data: 15.11.2016