Utwórz fakturę

SGH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SGH
PIN 35744359
TIN 2020201062
Numer VAT SK2020201062
Data utworzenia 14 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SGH
Kysucká 14
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 851 281 €
Zysk 1 017 €
Kapitał 492 450 €
Kapitał własny 290 549 €
Dane kontaktowe
E-mail sgh@sgh.sk
witryna internetowa http://www.sgh.sk
Telefon(y) +421245927441
Telefon(y) kom. +421905150910
Nr(y) faksu 0245650193
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 441,156
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 47,168
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 47,168
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,494
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 45,674
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 389,697
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 126,747
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 126,747
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 254,723
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 110,600
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 110,600
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,218
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 135
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 142,770
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,227
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,047
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,180
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,291
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,022
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,269
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 441,156
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 263,914
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 251,943
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 301,902
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -49,959
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,017
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,242
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,907
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,907
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 20,884
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 139,985
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 116,706
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,706
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,013
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,958
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,308
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,355
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,355
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,111
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 851,281
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 836,058
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,014
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 9,762
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,447
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 841,743
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 561,573
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,661
D. Usług (účtová grupa 51) 133,494
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 89,081
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 63,863
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,814
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,404
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,300
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,503
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,503
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 15,160
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,971
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,538
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 116,344
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 755
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 755
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,637
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,713
2. Pozostałe koszty (562A) 3,713
O. Walutowe straty (563) 36
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 888
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,882
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,656
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,639
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,639
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,017
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35744359 TIN: 2020201062 Numer VAT: SK2020201062
 • Zarejestrowana siedziba: SGH, Kysucká 14, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 14 kwiecień 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Glavanič SNP 4 Senec 14.04.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Glavanič 4 900 € (49%) SNP 4 Senec
  SAR MONTÁŽE, s.r.o. 5 100 € (51%) Ostrava-Mar. Hory ČR
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.12.2011Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   12.12.2011Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba zdvíhacích zariadení
   31.01.2005Nové sidlo:
   Kysucká 14 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba zdvíhacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Glavanič Andreja Sládkoviča 51/1696 Senec 903 01
   SAR MONTÁŽE, s.r.o. Slévárenská 12 Ostrava-Mar. Hory ČR
   30.01.2005Zrušené sidlo:
   SNP 4 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   SAR OSTRAVA, v.o.s., IČO: 45 197 687 Plzenská 16 Ostrava-Zábřeh Česká republika
   Ing. Jozef Glavanič SNP 4 Senec
   03.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Glavanič SNP 4 Senec
   02.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Glavanič SNP 4 Senec
   Imrich Hokša 1. mája 39 Senec
   14.04.1998Nové obchodné meno:
   SGH s.r.o.
   Nové sidlo:
   SNP 4 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   SAR OSTRAVA, v.o.s., IČO: 45 197 687 Plzenská 16 Ostrava-Zábřeh Česká republika
   Ing. Jozef Glavanič SNP 4 Senec
   Imrich Hokša 1. mája 39 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Glavanič SNP 4 Senec