Utwórz fakturę

D&S Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy D&S Slovakia
PIN 35744375
TIN 2021410094
Numer VAT SK2021410094
Data utworzenia 08 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D&S Slovakia
90083
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 519 €
Zysk -6 960 €
Kapitał 21 045 €
Kapitał własny -54 630 €
Dane kontaktowe
E-mail ds@dance-sport.sk
Telefon(y) 0244637407, 0905767674
Telefon(y) kom. +421905767674, 0905767674
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 5,506
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 5,506
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,506
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,325
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 35
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 115
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 853
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 21,831
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -61,590
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -61,269
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,960
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,421
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 43,336
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,336
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,000
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 40,085
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 5,519
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,633
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 886
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 10,728
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 5,386
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,256
C. Usług (účtová grupa 51) 1,897
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 189
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -5,209
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -5,020
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 791
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 791
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -791
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -6,000
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -6,960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015