Utwórz fakturę

ORS-DM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ORS-DM
PIN 35744405
TIN 2021403593
Data utworzenia 02 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ORS-DM
Energetikov 11/13
96900
Banská Štiavnica
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 942 014 €
Zysk -59 269 €
Kapitał 4 100 874 €
Kapitał własny -82 981 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,148,413
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,042,568
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,873
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 67,972
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4,148,413
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -142,250
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -90,284
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -59,269
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,290,663
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 52,940
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 98,851
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 44,319
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,880
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 51,652
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 4,138,872
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 3,942,014
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,942,014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 3,928,771
C. Usług (účtová grupa 51) 1,358
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,927,413
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 13,243
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,358
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 437
X. Interesu dochód (662) 437
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 70,069
M. Koszty oprocentowania (562) 69,997
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -69,632
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -56,389
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -59,269
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35744405 TIN: 2021403593
 • Zarejestrowana siedziba: ORS-DM, Energetikov 11/13, 96900, Banská Štiavnica
 • Data utworzenia: 02 kwiecień 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.09.1998Nové sidlo:
   Energetikov 11/13 Banská Štiavnica 969 00
   Noví spoločníci:
   Ivan Drgoňa Energetikov 11/13 Banská Štiavnica 969 00
   Vladimír Malý Podmájska 38 Vráble 952 01
   22.09.1998Zrušené sidlo:
   Komenského 13 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Drgoňa Komenského 13 Modra 900 21
   Vladimír Malý Podmájska 38 Vráble 952 01
   02.04.1998Nové obchodné meno:
   ORS-DM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Komenského 13 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ivan Drgoňa Komenského 13 Modra 900 21
   Vladimír Malý Podmájska 38 Vráble 952 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Drgoňa Komenského 13 Modra 900 21
   Vladimír Malý Podmájska 38 Vráble 952 01