Utwórz fakturę

PEKOMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PEKOMA
PIN 35744430
TIN 2021392956
Numer VAT SK2021392956
Data utworzenia 25 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PEKOMA
Jasovská 31
85107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 135 326 €
Zysk -661 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421907184996, +421915977217
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,646
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,421
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,788
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 7,788
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 288
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 65
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 223
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,345
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 274
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,071
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 225
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 225
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,646
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,282
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 75,500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -78,196
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,847
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -81,043
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -661
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,364
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 248
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 248
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 478
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 478
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,824
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 684
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 684
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 854
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 661
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 625
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,814
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 135,326
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 135,326
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 135,326
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 135,858
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 107,109
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,374
D. Usług (účtová grupa 51) 9,629
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,352
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,578
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,722
4. Koszty społeczne (527, 528) 52
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 241
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -532
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,214
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 129
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 85
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 85
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 44
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -129
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -661
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -661
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015