Utwórz fakturę

VITTORIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VITTORIA
PIN 35744669
TIN 2021403428
Numer VAT SK2021403428
Data utworzenia 20 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VITTORIA
Vazovova 12
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 527 €
Zysk -2 639 €
Kapitał 8 112 €
Kapitał własny 6 115 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0944936319
Telefon(y) kom. 0944936319
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,012
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,341
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,659
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 8,012
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,476
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 262
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -786
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,639
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,536
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 41
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,495
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 768
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,709
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,018
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 43,527
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 43,507
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 45,123
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 213
C. Usług (účtová grupa 51) 24,247
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 19,484
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 81
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 412
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 686
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,596
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 19,047
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5
X. Interesu dochód (662) 5
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 87
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 87
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -82
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,678
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,639
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35744669 TIN: 2021403428 Numer VAT: SK2021403428
 • Zarejestrowana siedziba: VITTORIA, Vazovova 12, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 kwiecień 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Bošeľa Murgašova 857/35 Heľpa 976 68 20.04.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Darina Balková 3 320 € (50%) Hamuliakovo 900 43
  Ing. Vilma Burgerová 3 320 € (50%) Nitra 949 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.02.2010Nové sidlo:
   Vazovova 12 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Darina Balková Pri hrádzi 314/6 Hamuliakovo 900 43
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bošeľa Murgašova 857/35 Heľpa 976 68 Vznik funkcie: 20.04.1998
   17.02.2010Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Darina Balková 314 Hamuliakovo 900 43
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bošeľa 857 Heľpa 976 68 Vznik funkcie: 20.04.1998
   04.01.2006Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   03.01.2006Zrušené sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 811 05
   09.06.2003Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   administratívne práce
   podnikateľské poradenstvo
   poradenstvo v oblasti manažmentu
   marketing a prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   faktoring a forfaiting
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bošeľa 857 Heľpa 976 68 Vznik funkcie: 20.04.1998
   08.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bošeľa 857 Heľpa 976 68
   17.09.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   Ing. Darina Balková 314 Hamuliakovo 900 43
   16.09.2001Zrušeny spoločníci:
   ORSIA a.s., o.c.p. IČO: 31 386 261 Radlinského 13 Bratislava 811 05
   Ing. Darina Balková 314 Hamuliakovo 900 43
   14.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Darina Balková 314 Hamuliakovo 900 43
   13.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Darina Balková Kuklovská 1 Bratislava 841 04
   24.02.1999Noví spoločníci:
   ORSIA a.s., o.c.p. IČO: 31 386 261 Radlinského 13 Bratislava 811 05
   Ing. Darina Balková Kuklovská 1 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bošeľa 857 Heľpa 976 68
   23.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Bošela 857 Heľpa
   Jozefína Doležalová Hany Meličkovej 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bošela 857 Heľpa
   20.04.1998Nové obchodné meno:
   VITTORIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovau za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   leasingová činnosť
   organizovanie vzdelávacích kurzov a školení
   automatizovné spracovanie dát
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Bošela 857 Heľpa
   Jozefína Doležalová Hany Meličkovej 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Bošela 857 Heľpa