Utwórz fakturę

JUKAP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.11.2016
Basic information
Nazwa firmy JUKAP
PIN 35744677
TIN 2021377204
Data utworzenia 07 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JUKAP
ul. SNP 33
90021
Svätý Jur
Financial information
Zysk -4 131 €
Kapitał 861 335 €
Kapitał własny 532 €
Date of updating data: 25.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 813,699
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 394,687
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 64,020
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 64,020
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 330,667
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 330,667
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 419,012
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 358,713
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 358,713
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 60,299
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 187
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 60,112
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 813,699
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,351
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 590
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 590
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,253
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,432
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,179
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,131
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 809,348
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 808,688
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 808,688
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 660
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 180
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.11.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,780
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,172
D. Usług (účtová grupa 51) 2,608
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,780
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,780
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 248
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 248
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 248
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 72
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 176
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,604
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 527
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 527
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,131
Date of updating data: 25.11.2016
Date of updating data: 25.11.2016