Utwórz fakturę

JUKAP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JUKAP
PIN 35744677
TIN 2021377204
Data utworzenia 07 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JUKAP
ul. SNP 33
90021
Svätý Jur
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 000 €
Zysk 950 €
Kapitał 861 335 €
Kapitał własny 532 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 869,296
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 144,688
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 64,020
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 64,020
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 80,668
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 80,668
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 724,608
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 717,012
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 717,012
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,596
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,137
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,459
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 869,296
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,482
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 590
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 590
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 303
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,482
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,179
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 950
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 860,814
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 860,269
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 860,269
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 545
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 65
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,810
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 886
D. Usług (účtová grupa 51) 1,924
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 190
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 190
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,034
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 508
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 508
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,526
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5,526
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,731
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,078
2. Pozostałe koszty (562A) 3,078
O. Walutowe straty (563) 1,581
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,303
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,493
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 543
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 543
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 950
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015