Utwórz fakturę

C&H agency - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.02.2016
Basic information
Nazwa firmy C&H agency
Stan Zniszczono
PIN 35744693
TIN 2021405727
Numer VAT SK2021405727
Data utworzenia 20 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C&H agency
Koprivnická 9D
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 629 916 €
Zysk -255 565 €
Kapitał 827 630 €
Kapitał własny 190 947 €
Dane kontaktowe
E-mail caspar@cha.sk
Telefon(y) 0264463429, 0220718924
Telefon(y) kom. +421903281787, 0903281781
Date of updating data: 12.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 273,342
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 22,000
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 22,000
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 22,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 251,312
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 237,130
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 237,130
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,984
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,984
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,984
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,198
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,815
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 383
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 30
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 30
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 273,342
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 209,199
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 523,399
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -65,274
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -65,274
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -255,565
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,143
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 19,642
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,029
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,029
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,950
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,663
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 44,501
Date of updating data: 12.02.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 629,916
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 604,618
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,298
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 878,024
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 290
D. Usług (účtová grupa 51) 616,546
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 151
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 151
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 224,769
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 224,769
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,265
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -248,108
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -12,218
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,577
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,394
2. Pozostałe koszty (562A) 4,394
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 183
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,577
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -252,685
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -255,565
Date of updating data: 12.02.2016
Date of updating data: 12.02.2016
 • PIN :35744693 TIN: 2021405727 Numer VAT: SK2021405727
 • Zarejestrowana siedziba: C&H agency, Koprivnická 9D, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 kwiecień 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.02.2016Zrušené obchodné meno:
   C&H agency, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Koprivnická 9D Bratislava 841 02
   15.06.2011Nové sidlo:
   Koprivnická 9D Bratislava 841 02
   11.09.2007Nové obchodné meno:
   C&H agency, s.r.o.
   20.04.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným