Utwórz fakturę

SPOT Production - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SPOT Production
PIN 35744707
TIN 2020270824
Numer VAT SK2020270824
Data utworzenia 20 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SPOT Production
Révová 7
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 264 €
Zysk 6 262 €
Kapitał 11 650 €
Kapitał własny 3 639 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232151264
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,254
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,070
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 167
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,017
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 14,254
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,902
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -3,664
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,262
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,352
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 488
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,864
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 269
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,567
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 12,264
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 12,264
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 4,395
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 589
C. Usług (účtová grupa 51) 317
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 3,245
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 223
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 7,869
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 11,358
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 647
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 647
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -647
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 7,222
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 6,262
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35744707 TIN: 2020270824 Numer VAT: SK2020270824
 • Zarejestrowana siedziba: SPOT Production, Révová 7, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 kwiecień 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ján Holička Pekná 24 Ivanka pri Dunaji 900 28 20.04.1998
  Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 25.09.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ján Holička 6 640 € (100%) Pekná 24 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.03.2009Zrušeny spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   07.05.2008Noví spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   06.05.2008Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   24.01.2008Nové sidlo:
   Révová 7 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   23.01.2008Zrušené sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   09.06.2006Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   08.06.2006Zrušené sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   12.10.2005Noví spoločníci:
   Ján Holička Pekná 24 Ivánka pri Dunaji 900 28
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   11.10.2005Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ján Holička Bzovícka 14 Bratislava 851 07
   30.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 25.09.2003
   29.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 23.03.1999
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 23.03.1999
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.03.1999
   13.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Holička Pekná 24 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 20.04.1998
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 23.03.1999
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 23.03.1999
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.03.1999
   12.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Holička Bzovícka 14 Bratislava 851 07
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08
   06.11.2000Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ján Holička Bzovícka 14 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.11.2000Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ján Holička Bzovícka 14 Bratislava 851 07
   Matej Ribanský Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Matej Ribanský Bagarova 24 Bratislava 841 01
   03.05.1999Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08
   02.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   20.04.1998Nové obchodné meno:
   SPOT Production, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a výskum verejnej mienky
   výroba, rozmnožovanie, predaj a nájom zvukových, zvukovoobrazových a obrazových záznamov a nahraných nosičov týchto záznamov
   nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností vrátane doplnkových služieb
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení
   vydavateľská činnosť
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   factoring a forfaiting
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych a športových podujatí
   organizovanie výstav a veľtrhov
   poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ján Holička Bzovícka 14 Bratislava 851 07
   Matej Ribanský Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Holička Bzovícka 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Matej Ribanský Bagarova 24 Bratislava 841 01