Utwórz fakturę

VOBE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.11.2015
Basic information
Nazwa firmy VOBE
PIN 35744731
TIN 2020270912
Numer VAT SK2020270912
Data utworzenia 16 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VOBE
Galvániho 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 731 629 €
Zysk 1 811 €
Kapitał 896 342 €
Kapitał własny 665 563 €
Dane kontaktowe
E-mail mfian@pobox.sk
Telefon(y) 0243411132, 0243411263, 0243411264, 0243411834, 0243412839, 0243413335, 0243413336, 0243413337, 0243
Telefon(y) kom. +421903797233
Date of updating data: 04.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 876,952
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 676,972
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 676,972
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 626,291
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 50,681
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 199,980
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,671
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 198
4. Zwierzęta (124) - /195/ 2,473
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 143,432
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 143,432
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,432
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 53,877
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,377
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 52,500
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 876,952
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 667,374
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,299
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,299
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,276
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,276
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,259,573
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 1,259,573
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -606,585
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -606,585
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,811
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 184,290
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,456
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,456
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 182,834
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 58,974
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,974
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 64,452
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,971
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,317
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,120
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 25,288
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 25,288
Date of updating data: 04.11.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 731,629
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 908
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 674,829
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,750
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,142
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 717,190
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 503
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 131,142
D. Usług (účtová grupa 51) 163,985
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 213,459
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 161,850
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 45,423
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,186
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 66,987
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 131,938
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 131,938
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,176
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,439
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 380,107
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,748
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,748
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,748
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,691
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,811
Date of updating data: 04.11.2015
Date of updating data: 04.11.2015