Utwórz fakturę

SANBOR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Nazwa firmy SANBOR
PIN 35744821
TIN 2020229904
Numer VAT SK2020229904
Data utworzenia 21 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SANBOR
Pri Šajbách 1
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 180 €
Zysk -2 081 €
Kapitał 2 699 €
Kapitał własny 2 212 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243422957
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,337
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,337
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 345
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 328
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,992
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,754
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 238
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,337
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 131
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,557
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,557
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,984
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,984
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,081
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,206
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 442
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 442
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,514
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 554
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 554
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 250
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 250
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 180
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,215
D. Usług (účtová grupa 51) 674
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 541
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,035
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -674
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 86
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 86
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -86
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,121
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,081
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015
 • PIN :35744821 TIN: 2020229904 Numer VAT: SK2020229904
 • Zarejestrowana siedziba: SANBOR, Pri Šajbách 1, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 kwiecień 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Ľubomír Černák Tichá 797/3 Zálesie 900 28 02.12.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Ľubomír Černák 6 639 € (100%) Tichá 797/3 Zálesie 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.12.2015Noví spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Černák Tichá 797/3 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubomír Černák Tichá 797/3 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 02.12.2015
   21.04.1998Nové obchodné meno:
   SANBOR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie detektívnej služby
   prevádzkovanie strážnej služby
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ