Utwórz fakturę

NIN DA LI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.09.2015
Basic information
Nazwa firmy NIN DA LI
PIN 35744880
TIN 2021402174
Numer VAT SK2021402174
Data utworzenia 23 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NIN DA LI
Františkánske námestie 3
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 19 942 €
Zysk -4 162 €
Kapitał 9 028 €
Kapitał własny -3 331 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254640293
Date of updating data: 11.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 11,944
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 11,944
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,944
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,589
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,136
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 21,533
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,493
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 10,291
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 10,291
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 465
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -14,087
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,162
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,026
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 198
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 28,828
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,503
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 992
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,333
Date of updating data: 11.09.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 19,942
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 19,942
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 22,650
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,830
C. Usług (účtová grupa 51) 287
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 1,017
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 32
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,389
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -2,708
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -175
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 494
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 494
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -494
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -3,202
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -4,162
Date of updating data: 11.09.2015
Date of updating data: 11.09.2015
 • PIN :35744880 TIN: 2021402174 Numer VAT: SK2021402174
 • Zarejestrowana siedziba: NIN DA LI, Františkánske námestie 3, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 kwiecień 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Chunchun Jin Adamiho 449/22 Bratislava 841 05 11.11.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Chun Chun Jin 6 291 € (61.1%) Bratislava 841 05
  Yong Fu Xia 4 000 € (38.9%) Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.01.2013Noví spoločníci:
   Yong Fu Xia Adamiho 449/22 Bratislava 841 05
   03.07.2012Noví spoločníci:
   Chun Chun Jin Adamiho 449/22 Bratislava 841 05
   14.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Yong Fu Xia Adamiho 449/22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.11.2008
   16.01.2009Nové sidlo:
   Františkánske námestie 3 Bratislava 811 01
   26.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Chunchun Jin Adamiho 449/22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.11.2008
   07.07.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   23.04.1998Nové obchodné meno:
   NIN DA LI, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť