Utwórz fakturę

Almea COM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Almea COM
PIN 35744936
TIN 2020270857
Numer VAT SK2020270857
Data utworzenia 21 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Almea COM
Bajkalská 31
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 374 654 €
Zysk 23 577 €
Kapitał 572 414 €
Kapitał własny 9 469 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253633852
Telefon(y) kom. 0911440129, 0911730262
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 346,277
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 165,972
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,972
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,972
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 150,000
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 150,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 180,156
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 132,573
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 132,100
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 132,100
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 473
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 47,583
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 44,512
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,071
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 149
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 149
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 346,277
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,579
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,002
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,002
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,577
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 312,325
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 537
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 333
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 204
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 311,054
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 117,379
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,379
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 177,978
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 506
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 468
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,548
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,175
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 734
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 734
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 373
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 373
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 348,728
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 374,654
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 231
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 348,496
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 25,100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 827
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 347,941
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 17,231
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,645
D. Usług (účtová grupa 51) 258,849
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,118
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,824
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,225
4. Koszty społeczne (527, 528) 69
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 986
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,650
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,650
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 17,237
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,225
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 26,713
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 63,002
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,177
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,815
2. Pozostałe koszty (562A) 1,815
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 362
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,176
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 24,537
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 23,577
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35744936 TIN: 2020270857 Numer VAT: SK2020270857
 • Zarejestrowana siedziba: Almea COM, Bajkalská 31, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 kwiecień 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109A Vysoká pri Morave 900 66 05.01.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Imrich Sopko 6 668 € (66.7%) Robotnícka 782/109A Vysoká pri Morave 900 66
  Peter Sopko 3 334 € (33.3%) Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.05.2011Noví spoločníci:
   Peter Sopko Slnečné údolie 2950/239 Pezinok 902 01
   26.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Dr. Zdeněk Krhovják Štěpánská 1881 Vsetín 755 01 Česká republika
   Ing. Ivan Miča Padělky 542 Slušovice 763 15 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Zdeněk Krhovják Štěpánská 1881 Vsetín 755 01 Česká republika Vznik funkcie: 15.04.2009
   Ing. Ivan Miča Padělky 542 Slušovice 763 15 Česká republika Vznik funkcie: 15.04.2009
   05.05.2009Noví spoločníci:
   JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109A Vysoká pri Morave 900 66
   Dr. Zdeněk Krhovják Štěpánská 1881 Vsetín 755 01 Česká republika
   Ing. Ivan Miča Padělky 542 Slušovice 763 15 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109A Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 05.01.2007
   Dr. Zdeněk Krhovják Štěpánská 1881 Vsetín 755 01 Česká republika Vznik funkcie: 15.04.2009
   Ing. Ivan Miča Padělky 542 Slušovice 763 15 Česká republika Vznik funkcie: 15.04.2009
   04.05.2009Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 05.01.2007
   18.09.2008Zrušeny predmety činnosti:
   telekomunikačná služba - AUDIOTEX
   02.02.2007Nové sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 05.01.2007
   01.02.2007Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava 820 14
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava
   02.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava 820 14
   01.12.2006Zrušeny spoločníci:
   E - centrum, a.s., IČO: 15888118 Na Václavce 7 Praha 150 00 Česká republika
   Ing. Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava 820 14
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Margaréta Kačníková 110 Valaská Dubová
   09.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava 820 14
   08.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Profi - MEDIA - Public spol.s r.o. IČO: 31 340 741 Hornádska 12, P.O.BOX 29/pošta 214 Bratislava 821 07
   12.10.2000Nové predmety činnosti:
   telekomunikačná služba - AUDIOTEX
   Noví spoločníci:
   Profi - MEDIA - Public spol.s r.o. IČO: 31 340 741 Hornádska 12, P.O.BOX 29/pošta 214 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Margaréta Kačníková 110 Valaská Dubová
   11.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Profi - MEDIA - Public spol.s r.o. IČO: 31 340 741 Hornádska 12, P.O.BOX 29/pošta 214 Bratislava 821 07
   Petr Müller Veltruská 533 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Palovčíková Drevená 10 Bratislava
   20.11.1998Nové obchodné meno:
   Almea COM, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprotredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenstvo v obchodovaní - okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   prenájom priemyselného tovaru
   vydavateľská činnosť
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Profi - MEDIA - Public spol.s r.o. IČO: 31 340 741 Hornádska 12, P.O.BOX 29/pošta 214 Bratislava 821 07
   E - centrum, a.s., IČO: 15888118 Na Václavce 7 Praha 150 00 Česká republika
   Petr Müller Veltruská 533 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava
   Martina Palovčíková Drevená 10 Bratislava
   19.11.1998Zrušené obchodné meno:
   ALMEA COM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Župné námestie 9 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   Zrušeny spoločníci:
   Elena Straňanová Znievska 9 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Špoták Ľ. Fullu 26 Bratislava 841 05
   Anna Žižková Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Špoták Ľ. Fullu 26 Bratislava 841 05
   Anna Žižková Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   21.04.1998Nové obchodné meno:
   ALMEA COM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Župné námestie 9 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Elena Straňanová Znievska 9 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Špoták Ľ. Fullu 26 Bratislava 841 05
   Anna Žižková Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Špoták Ľ. Fullu 26 Bratislava 841 05
   Anna Žižková Ševčenkova 33 Bratislava 851 01