Utwórz fakturę

TRILUX Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRILUX Slovakia
PIN 35745037
TIN 2020270956
Numer VAT SK2020270956
Data utworzenia 27 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRILUX Slovakia
Galvániho 7
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 877 405 €
Zysk -16 535 €
Kapitał 494 950 €
Kapitał własny 321 952 €
Dane kontaktowe
E-mail trilux@trilux.sk
Telefon(y) +421243422611, +421243422620
Nr(y) faksu 0243422627
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 281,052
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 26,617
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 26,617
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,617
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 251,520
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,274
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,274
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,362
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 6,362
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,362
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 53,277
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,594
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,594
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,683
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 187,607
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,470
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 186,137
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,915
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,915
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 281,052
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 240,997
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,598
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,598
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 219
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,550
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,550
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 237,165
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 237,165
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,535
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,055
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,305
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 206
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 10,099
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 23,846
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,366
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,366
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,847
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,238
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,895
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,500
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,904
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,904
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 877,421
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 877,405
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 867,711
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,694
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 889,760
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 613,344
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,793
D. Usług (účtová grupa 51) 81,263
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 163,241
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 128,474
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,704
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,063
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 408
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,391
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,391
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,320
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -12,355
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 167,311
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,313
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 941
2. Pozostałe koszty (562A) 941
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 372
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,297
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -13,652
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,883
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -16,535
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35745037 TIN: 2020270956 Numer VAT: SK2020270956
 • Zarejestrowana siedziba: TRILUX Slovakia, Galvániho 7, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 kwiecień 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Karol Pastucha Alžbetin dvor 814 Miloslavov 900 42 01.01.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  TRILUX-LEUCHTEN GmbH 13 278 € (80%) Viedeň 1110 Rakúska republika
  Trilux International Holding B.V. 3 320 € (20%) 3981AJ Bunnik Holandsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.03.2011Noví spoločníci:
   TRILUX-LEUCHTEN GmbH Modecenterstraße 17 Business Park Marximum /Unit 2/4. Viedeň 1110 Rakúska republika
   07.03.2011Zrušeny spoločníci:
   TRILUX-Leuchten GmbH Carlbergergasse 68 Wien 1230 Rakúska republika
   08.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Karol Pastucha Alžbetin dvor 814 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 01.01.2003
   07.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Pastucha Smolenická 14 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.01.2003
   15.06.2004Nové sidlo:
   Galvániho 7 Bratislava 821 04
   14.06.2004Zrušené sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 821 01
   22.10.2003Noví spoločníci:
   Trilux International Holding B.V. Kosterijland 48 3981AJ Bunnik Holandsko
   TRILUX-Leuchten GmbH Carlbergergasse 68 Wien 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Pastucha Smolenická 14 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.01.2003
   21.10.2003Zrušeny spoločníci:
   TRILUX-Leuchten GmbH Carlbergergasse 68 Wien 1230 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Friitz Lenze Salitergasse 79 Perchtoldsdorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 22 Bratislava - Karlova Ves
   06.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Friitz Lenze Salitergasse 79 Perchtoldsdorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 22 Bratislava - Karlova Ves
   05.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Fritz Lenze Salitergasse 79 Perchtoldsdorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 01
   13.09.2000Nové sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 821 01
   12.09.2000Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 810 01
   27.04.1998Nové obchodné meno:
   TRILUX Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 810 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   TRILUX-Leuchten GmbH Carlbergergasse 68 Wien 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Fritz Lenze Salitergasse 79 Perchtoldsdorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 01