Utwórz fakturę

TELETRON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TELETRON
PIN 35745061
TIN 2020230036
Numer VAT SK2020230036
Data utworzenia 24 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TELETRON
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 65 788 €
Zysk -19 622 €
Kapitał 24 928 €
Kapitał własny -85 083 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243191611
Telefon(y) kom. +421903470870, +421903160880
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,002
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,615
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,615
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,615
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,730
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,722
8. Podatek odroczony należności (481A) 5,722
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,798
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 345
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 345
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,453
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,210
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,110
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 100
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 657
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 657
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,002
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -104,704
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -92,386
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 42,984
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -135,370
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,622
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 122,706
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 48,248
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 47,247
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,001
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 74,458
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,141
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,141
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 66,369
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,429
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 593
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -74
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 65,788
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 65,788
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 65,389
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 399
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 83,275
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 45,668
D. Usług (účtová grupa 51) 13,361
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,526
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,488
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,987
4. Koszty społeczne (527, 528) 51
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 407
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,271
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,271
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,042
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -17,487
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,360
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,175
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 711
2. Pozostałe koszty (562A) 711
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 464
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,175
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,662
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -19,622
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015