Utwórz fakturę

DG SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.02.2016
Basic information
Nazwa firmy DG SERVIS
PIN 35745126
TIN 2020211358
Numer VAT SK2020211358
Data utworzenia 27 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DG SERVIS
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 223 472 €
Zysk -19 676 €
Kapitał 1 361 088 €
Kapitał własny 168 328 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263531603, 0263531610, 0263531617, 0268280322, 0904259135
Telefon(y) kom. 0903781593, 0904259135
Nr(y) faksu 0263531603
Date of updating data: 24.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 456,598
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 51,691
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 51,691
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,434
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 46,257
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 404,262
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 85,589
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,195
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 74,823
3. Produkty (123) - /194/ 571
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 298,799
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,657
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,657
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,561
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 276,581
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,874
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 604
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,270
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 645
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 645
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 456,598
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,652
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 186,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 186,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -18,336
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -18,336
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,676
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 307,946
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 16
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 16
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 297,069
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 273,720
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 273,720
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,731
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,632
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,335
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,940
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 711
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,394
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,394
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 4,467
Date of updating data: 24.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 223,472
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 223,472
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 22,040
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 145,639
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 43,418
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,791
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,584
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 237,500
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 62,897
D. Usług (účtová grupa 51) 45,914
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 117,209
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 79,727
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 31,538
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,944
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 321
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,819
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,819
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,435
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,050
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,955
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -14,028
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 102,286
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 275
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 275
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 275
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,961
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,467
2. Pozostałe koszty (562A) 4,467
O. Walutowe straty (563) 15
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 479
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,686
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,714
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 962
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 962
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -19,676
Date of updating data: 24.02.2016
Date of updating data: 24.02.2016
 • PIN :35745126 TIN: 2020211358 Numer VAT: SK2020211358
 • Zarejestrowana siedziba: DG SERVIS, Gogoľova 18, 85202, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 kwiecień 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Bc. Vladimír Sejna Röntgenova 12 Bratislava 851 01 12.02.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ladislav Németh 1 328 € (0.7%) Bratislava 851 01
  HYDRONIKA NOVA a.s., 184 672 € (99.3%) Bratislava 852 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.02.2016Nový štatutárny orgán:
   Bc. Vladimír Sejna Röntgenova 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.02.2016
   02.08.2011Noví spoločníci:
   HYDRONIKA NOVA a.s., Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   31.08.2005Noví spoločníci:
   Ladislav Németh Vavilovova 5 Bratislava 851 01
   28.08.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.04.1998Nové obchodné meno:
   DG SERVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľnej živnosti
   konštrukčná činnosť v strojárenstve
   kovoobrábanie
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov
   zámočníctvo
   sprostredkovateľská činnosť