Utwórz fakturę

DG SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.01.2017
Basic information
Nazwa firmy DG SERVIS
Stan Zniszczono
PIN 35745126
TIN 2020211358
Numer VAT SK2020211358
Data utworzenia 27 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DG SERVIS
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 166 499 €
Zysk -22 776 €
Kapitał 1 361 088 €
Kapitał własny 168 328 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263531603, 0263531610, 0263531617, 0268280322, 0904259135
Telefon(y) kom. 0903781593, 0904259135
Nr(y) faksu 0263531603
Date of updating data: 12.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 424,303
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 50,603
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 50,603
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,346
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 46,257
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 373,063
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 96,259
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,166
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 87,522
3. Produkty (123) - /194/ 571
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 265,886
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 35,366
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,366
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 230,520
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,918
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 670
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,248
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 637
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 637
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 424,303
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 125,876
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 186,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 186,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -38,012
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -38,012
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,776
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 298,427
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 127
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 127
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 289,077
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 260,613
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 260,613
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,431
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,443
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,888
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,009
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 693
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,756
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,756
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 4,467
Date of updating data: 12.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 153,800
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 166,499
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 49,272
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 97,735
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 12,699
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,793
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 187,833
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,488
D. Usług (účtová grupa 51) 50,791
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 111,326
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 78,819
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,246
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,261
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 236
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,088
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,088
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,787
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 723
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 394
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -21,334
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 88,427
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 484
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 484
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -482
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -21,816
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -22,776
Date of updating data: 12.01.2017
Date of updating data: 12.01.2017
 • PIN :35745126 TIN: 2020211358 Numer VAT: SK2020211358
 • Zarejestrowana siedziba: DG SERVIS, Gogoľova 18, 85202, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 kwiecień 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Bc. Vladimír Sejna Röntgenova 12 Bratislava 851 01 12.02.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ladislav Németh 1 328 € (0.7%) Bratislava 851 01
  HYDRONIKA NOVA a.s., 184 672 € (99.3%) Bratislava 852 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.01.2017Nové obchodné meno:
   DG SERVIS, spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.02.2016Nový štatutárny orgán:
   Bc. Vladimír Sejna Röntgenova 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.02.2016
   02.08.2011Noví spoločníci:
   HYDRONIKA NOVA a.s., Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   31.08.2005Noví spoločníci:
   Ladislav Németh Vavilovova 5 Bratislava 851 01
   27.04.1998Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľnej živnosti
   konštrukčná činnosť v strojárenstve
   kovoobrábanie
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov
   zámočníctvo
   sprostredkovateľská činnosť